« Mjölk ska vara svensk. Basta! | Startsidan | Bloggtreklöver 83 »

2 september 2005

Gjort är gjort, det blir femton år

Jag har följt medias rapportering om rättegången i Finland gällande trippelmorden i Bodom som skedde 1960.

Den man de nu tror sig vara förövaren har blånekat hela tiden, i rättegången och i intervjuer.

Nu verkar det som om fallet redan är avgjort, såvida inte spaningsledaren begått mened.

Spaningsledarens avslöjande att 63-åringen strax efter häktningen våren 2004 i sin cell hade utbrustit "Gjort är gjort, det blir femton år", kom som en kalldusch för försvar och åklagare.

Mord preskriberas aldrig i Finland. Jag tycker att vi ska ändra vår lagstiftning så att mord inte preskriberas i Sverige. Det kanske är dags för en om- och utvärdering av alla former av brott och dess preskriberingstid?

// Annica Tiger

Annica Tiger september 2, 2005 5:46 FM