« Flera påskägg | Startsidan | Värmen försvann »

26 mars 2005

Ord om ord

När det gäller åtskillnad på grund av kön finns ett alldeles adekvat ord. Det finns ett ord som betecknar det fenomenet.

Norstedts stora svenska ordbok
könsdiskriminering subst. ~en
* diskriminering av visst kön

Ordet könsrasism som har börjat användas är en sammanblandning mellan kön och rasism. Kön har inget med rasism att göra.

Norstedts stora svenska ordbok
kön subst. ~et =
* endera av de två rolltyperna vid fortplantningen dvs. hona el. hane, kvinna el. man <jfr honkön, hankön>:

Ordet rasism får inte urvattnas.

Svenska Akademiens ordlista
* ras|ism [-is'm] s. -en åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde o. bör ha olika ställning i samhället m.m.

Norstedts svenska synonymordbok
* rasism rasfördom, ovilja mot andra raser, överdriven o. oresonlig raslära

Norstedts stora svenska ordbok
rasism subst. ~en
* åskådning som är baserad på föreställningar om att vissa raser är överlägsna andra särsk. om hävdande av den vita rasens överlägsenhet: utlänningshat och ~; kampen mot ~en

Språket är levande.
Vårt språk är inte
så svenskt som vi kanske vill tro.
Det har hela tiden inlemmats nya ord,
historiskt mest i form av låneord från andra länder.

Under 1300-1500-talen kom många tyska låneord. Exempel på tyska låneord och uttryck är sadelmakare, borgmästare, skräddare, skomakare, våning, skorsten, trappa, källare, fönster, skåp, bräder, planka, ställning och påle, armborst, harnesk, major, rekryt, husar, granat, gevär, pistol, musköt, kanon, kväsa, överraska, överrumpla, fatta posto, mellan två eldar, skjuta över målet, gardin, länstol, porslin, pälsverk, smink, tröjor, kistor, skrin, kannor, täcken, bäcken och badlakan, antasta, förolämpa, gurgla, måste, bli, lära, mena, förmoda, förklara, bevisa, fel, bevis, förstånd, tvivel, villkor och arbete, möjlig, färdig, klok, fin, svag, falsk, främmande, sådan, strax, bittida, ganska, blott och även, som med rätta, till godo, ta till vara, göra klart, men, ju och bra.

Ord med förstavelser och ändelser som var helt eller delvis nya för svenskan inlemmades i språket, verb med prefixen be-, bi-, för- och und- och suffixet -era och abstrakta substantiv med suffixen -het och -eri. Dessutom fick vi en mängd ord på -are och kvinnliga personbeteckningar med ändelserna -erska och -inna.

Under 1700-talet inlemmades många franska låneord, som förekom inom hovliv, kultur, matlagning och militärväsende. Ord som parfym, repliker, karaff, salong, dinera, konversera, regemente, negligé, café och byrå, redan på 1500-talet kom en del franska låneord in i svenska språket, familj, marmelad och audiens, orden mamma och pappa inlemmades på 1600-talet. De franska ändelserna -able och -iser blev på svenska -abel och -isera, som exempelvis miserabel, irritabel, terrorisera, accelerera och motivera.

I slutet av 1800-talets kom en del engelska låneord, räls, tennis, paj, strejk och kex med flera. Efter andra världskriget har många amerikanska låneorden kommit. De skiljer sig från tidigare låneord då de inte lika ofta försvenskas, e-mail, strike, hit, chips, baby, story, skinhead, image, mix, container, action, loafers, blackout och stretch. De kan också vara hela uttryck, som have a nice day och keep smiling.

Nya ord har införts som inte har haft sin motsvarighet i det svenska språket tidigare, hjärntvätt (brainwashing), mjukvara (software) och idiotsäker (fool proof). Icke att förglömma ordkonstruktioner med -ing, jogging, stretching, catering, briefing och konsulting.

Vårt nya mångkulturella samhälle har medfört ett rad nya ord och uttryck, mannen, rappare, jalla jalla, hip-hop, fett och andra nya ord från den nya ungdomskulturen som växer fram. Frågan är hur bestående detta fenomen kommer att vara. Är det och förblir det slang, eller kommer vissa ord och fraser att inlemmas i det svenska språket? Mycket av det slang som användes när jag var ung används inte längre och har inte gett något avtryck i ordlistorna, tuben (T-banan), brännare (taxi), jiddra (snacka skit), hajar du klyket (fattar du). Men en del slang har gjort det, ragga och raggare som exempel.

Nya ordkonstruktioner kommer till, som ordet fickla – som jag tycker är genialiskt, lysa med ficklampa. Ordet fittstim är jag väl lite mindre förtjust i – vad skulle motsatsen vara; kukstim? Personligen tycker jag att det bara är berikande att nya ord kommer till vårt språk. Men som sagt, ord får inte urvattnas eller förlora sin ursprungliga betydelse.

// Annica Tiger

Annica Tiger mars 26, 2005 7:04 FM