« Alla vill ha en syndabock | Startsidan | Listan över saknade reviderad »

3 januari 2005

Tryggare kan ingen vara ...

Patrick skriver om en amerikansk baptistkyrka i Westboro, Kansas som uttryckt åsikter som "Thank God for Tsunami & 2,000 dead Swedes". Mer info finns här.

Jag har gått och nynnat på en psalm i flera dagar, den vill inte försvinna ur mitt huvud. En psalm jag minns från barndomens söndagsskola. Varför dyker den upp nu?

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

// Annica Tiger

Annica Tiger januari 3, 2005 11:15 FM