« Tryggare kan ingen vara ... | Startsidan | Från snack till handling »

3 januari 2005

Listan över saknade reviderad

Listan över saknade svenska medborgare har reviderats. Bekräftat saknade är nu 827. Det finns 1495 som det finns mer vaga uppgifter om. De är på resa i Asien, men anhöriga vet ej var de var/är. Detta måste vara stora rubriker även i Asien. Borde det inte vara en option att slå en pingel hem? Jag hoppas siffrorna minskar.

Men för regionen och lokalbefolkningen
ökar tyvärr antalet bara, timme för timme.

// Annica Tiger

Annica Tiger januari 3, 2005 4:22 EM