« Hur gick det för lokalbefolkningen? | Startsidan | Har du några kronor över? »

29 december 2004

Hur mycket mörkar UD?

Antalet omkomna kommer att stiga kraftigt sade Göran Persson i en presskonferans nu i eftermiddag. Jag undrar hur mycket UD egentligen vet, men som de mörkar om. Än har de bara sagt att sex identifierade svenskar har dött i Thailand.

Fler kommer att dö om de inte snabbt får komma hem via ambulansplan. Thailands sjukvård klarar inte av anstormningen av alla skadade turister. Sjukhusen är knökafulla. Folk får vänta. En del alldeles för länge så såren går inte att sys ihop längre, de har blivit infekterade och det innebär än större ingrepp än vad som normalt inte borde ha krävts.

Små sår kan i tropisk värme i kombination med exempelvis den fruktade mördarbakterien (MRSA) vara en dödlig kombination och de som redan nu är allvarligt skadade lär dö innan de ens hinner komma hem till Sverige. MRSA är ganska vanlig på sjukhus i Asien, ett sjukhus har redan fått stänga och 130 patienter har evakuerats. Hur många bär med sig smittan till det nya sjukhuset? Hem? Råttan på repet....

Göran Persson sa att Sverige och Tyskland ska samordna sjuktransporter. Men vad gör resten av EU? SÄND SJUKTRANSPORTPLAN NU! De som lever och har hälsan kommer hem förr eller senare via vanliga flighter. De som behöver transporteras på bår är säkerligen många, många. De bör tas hem så fort som möjligt.

Internationell hjälp har redan börjat anlända till Sri Lanka, Indien och de andra drabbade länderna i regionen. Det är bra. För hur nationalistiskt tänkande vi än har är det lokalbefolkningen som drabbats värst. Siffran över döda bara stiger, den har med all sannolikhet redan passerat 100.000, för att inte tala om alla skadade. Hemlösa. I Sri Lanka befaras markminor ha flyttats på sig av flodvågen. De var ganska bra kartlagda förut, men nu?

// Annica Tiger

Annica Tiger december 29, 2004 5:20 EM