« Bloggtreklöver 23 | Startsidan | Dagens bildtrio »

17 december 2004

Håller oljan redan på att sina?

Jag minns oljekrisen 1970. Opec beslöt att drastiskt skära ned sin produktion. Det utlöste en prischock på olja. Det var även en påminnelse för västländerna om hur sårbara deras ekonomier egentligen var. I oljekrisens spår kom en lågkonjunktur.

Frågan är mer aktuell än någonsin. Överskattar Opec medvetet sina oljereserver? Hur länge räcker oljan? När kommer oljan att sina? En del prognoser säger att det kommer inte att ske förrän 2050.

– Dagens siffror på oljetillgångar är politiska. Det finns inga tillförlitliga siffror publicerade, anser Kjell Aleklett, professor på institutionen för strålningsvetenskap vid Uppsala universitet, enligt Ny Teknik.

Jag såg på nyheterna i förrgår att det flaggades för att redan 2008 kommer vi att märka av att oljan håller på att sina. Ökande bensin- och eldningsolja kommer att bli följden av detta. Vilket kommer att drabba oss svårt uppe i kalla och glesbefolkade Norden. Hur uppdaterade är våra politiker om detta? Hur går det med forskningen att ta fram alternativ till bensin som drivmedel till våra bilar?

De tidigare prognoserna om hur länge oljan kommer att räcka har förmodligen inte tagit hänsyn till den explosiva utveckligen i länder som förut betraktades som U-länder? Indien är ett land som kraftigt expanderar. Kina har också en enorm tillväxtpotential just nu. Vad händer den dagen när, vilket inte är en orimlig tannke, varje indier och kines vill ha en bil att förflytta sig med. Vi i västvärlden ser det som en naturlig, rent av mänsklig rättighet – varför skulle de se det annorlunda om ekonomin tillåter dem?

Kina har börjat köpa upp oljekällor av sekunda sort, det vill säga källor som innehåller olja med mycket svavel och som många inte anser att det är värt mödan att pumpa upp. Varför gör de detta? Givetvis för att de vet att deras behov kommer att öka och att tillgången kommer att minska. De satsar på kol och olja. Fossila bränslen, som bidrar till växthuseffekten.

Jag röstade en gång nej till kärnkraft. Det var då. Det var länge sedan den folkomröstningen gick av stapeln, men den följs slaviskt fortfarande. Forskningen har gått framåt. Varför läggs inte mer pengar på forskning i Sverige om kärnkraft? I andra europeiska länder sker forskning och utvecklning av så kallade "subkritiska reaktorer" med en nukleär kedjereaktion som inte sker av sig självt. Reaktorn måste aktivt måste hållas i gång med hjälp av en protonstråle som genererar extra neutroner. Risken för ett reaktorhaveri är därmed helt eliminerad, kunde jag läsa i en artikel Uppsala nya tidning. Det låter lite säkrare än Tjernobyl och alla andra gamla kärnkraftverk.

Nya energislag?
Alernativa energislag?
Vind, vatten och sol.
Vad hände med den slogan?
Utveckligen av alternativa energikällor tycks ha gått i stå.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 17, 2004 6:48 FM