« Protestlista | Startsidan | Det ska bli kallt i natt »

20 november 2004

Tillit till IT

I IT-propositionen, som kom i mars 2000, utsåg regeringen tre politiska områden som prioriterade; tillgänglighet, kompetens och tillit. Fast de glömde bort att definiera vad som menades med tillit.

Först nu, efter mer än fyra år, har den den IT-politiska strategigruppen rett ut frågan med hjälp av en konsult. Tillit till IT heter studien (länken funkar bara om du har Computer Swedens månadskod). Studien bygger på intervjuer med ett 20-tal personer.

Ett förslag i studien är att Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, ska ha ett bredare arbetsområde, att det utöver teknik och säkerhet ska arbeta med frågor som exempelvis mobbning på internet.

Studien pekar på att polis och åklagare bör får ytterligare resurser för att bekämpa IT-relaterade brott. Regeringen bör, enligt studien, säkerställa att det finns fungerande e-id-lösningar.

Ett annat förslag som kom med, som jag verkligen hoppas det blir något av, är att det borde finnas en Internetombudsman (mostsvarande Pressombudsmannen) som ska se till att god publicistisk sed upprätthålls på Internet.

Datainspektionen gör inga bedömningar huruvida hemsidor följer god publicistisk sed. De bara kontrollerar huruvida PUL (Paragrafer Utan Logik) efterföljs eller inte.

Jag har sedan 1999 tyckt att
det borde finnas en Internetombudsman.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 20, 2004 1:08 EM