« Är antalet besök viktigast? | Startsidan | Protestlista »

19 november 2004

Lite blogghistorik

Vem minns inte Justin Hall (http://www.justin.org) som började skriva dagbok på nätet 1994? Han skapade trenden med att skriva dagbok på nätet tror jag att jag kan påstå utan att vara helt fel ute.

I Sverige tog dagboksskrivandet på nätet fart runt 1996 och 1997. Det fanns många dagboksringar, dagbokssamlingar och portaler – med portal menar jag att dagboksskrivandet skedde på portalen – de som ville skriva behövde alltså inte ha en egen hemsida.

De jag minns på rak arm från den tiden är "Dagbok Direkt", "Geografidagboken", "Postludium", ""Sapto", "Reload", "Carpe Diem" och "Ringringen". Succe.com, Dagbok.net och Refresh Total finns kvar och det finns säkert många fler som jag inte minns eller missat.

En länsarkivarie och en doktorand kom redan år 2000 ut med en bok som handlade om dagböcker genom historien, titeln var (kanske inte så långsökt) "Om dagböcker". I den fanns även en essä som hette "Dagbok på nätet" med över trettio sidor som reflekterade över just det nya fenomenet. Insamlingsperioden av materialet sträckte sig från 1999-2000. Underlaget var min dagbokssamling "Dagbok på nätet" som då bestod av drygt 250 listade medlemmar, varav många än i dag skriver dagbok på nätet, fast under den nya beteckningen blog (försvenskat blogg).

Fem personer valdes ut och granskades närmare i boken. Linda 19 år - den temperamentsfulla hästflickan, Lena 21 år, den underfundiga dikterskan, Fia 38 år, den dubbelarbetande tvåbarnsmamman, Sanna (ålder okänd), den agiterande feministen och Alva 68 år, den kyrkopolitiska pensionären. Jag minns dem allihop. Visst, en och annan av dessa fem kanske kan hänföras till det nedvärderande uttryck jag har sett att en del använder numera "Kattbloggar" – men långtifrån alla.

Då var genomsnittsåldern mellan 25 och 35 år. Av de 250 listade personerna var 63 procent kvinnor (161) och 37 procent män (94). Författarna uttryckte sin förvåning över att kvinnorna var så dominerande. Den förvåningen hoppas jag inte finns än i dag, trots att en del försöker hävda att kvinnorna som bloggar är i minoritet :). Eller så verkar vi i alla fall vara det om man ska tro på dessa listor över bloggar och artiklar som bara speglar män som bloggar.

I debatten som pågår nu om bloggning känns det nästan som hjulet uppfunnits på nytt. Att skriva webjournal, reload, dagbok på nätet eller blog är ingen ny företeelse. Det som är någorlunda nytt är publiceringsverktygen, som exempelvis det jag använder MT. Det förenklar bloggandet och förhoppningsvis blir det förhoppningsvis fler som bloggar på grund av det.

I en debatt på en mailinglista
efterfrågade en man "Var är bloggbrudarna"?
Ett möjligt svar är,
det är männen som inte tittar/ser.
Kvinnor osynliggörs på
så många andra områden,
varför inte även inom bloggosfären?

// Annica Tiger

Annica Tiger november 19, 2004 3:33 EM