« Heja Assyriska | Startsidan | Eftersökshundar »

13 november 2004

Kroppsskada eller misshandel

På tal om juridiska spetsfundigheter.

En man dömdes (med brottsrubriceringen "vållande av kroppsskada") i somras för att ha skakat ett av familjens tre små barn så illa att det fick skallskador. En vuxen som skakar ett barn så illa att det får skallskador är nog inte riktigt mogen för att ha vårdnaden om barn, överhuvudtaget.

Norstedts stora svenska ordbok
misshandel subst. ~n
* våldshandling som medför kroppslig skada vanl. med direkt kroppskontakt: barnen blev utsatta för svår ~

Redan domen i sig är för mig ganska svårsmält tycker jag. Ett barn som skakas så illa att det får skallskador måste anses ha blivit misshandlat och inget annat. Men barn är ofta rättslösa i vårt samhälle. Försvarslösa. Hade mannen skakat grannen så illa att grannen skallskadades hade det nog betecknats som misshandel.

De sociala myndigheterna tog hand om de tre barnen eftersom de tidigare visat skador som kan ha uppstått genom misshandel, till exempel armbrott och skallskador, enligt artikeln i SvD. Ordet kan förbryllar mig. Om nu barnen har varit omhändertagna borde inte myndigheterna noggrant eftersökt om ordet kan istället borde bytas ut mot har eller inte har uppstått genom misshandel. Tror gör man i kyrkan. Socialtjänsten borde nog förlita sig lite mer på annat än tro utan använda sig av all den expertis som faktiskt finns och slå fast om de har blivit misshandlade och om det finns risk för de andra barnen att bli utsatt för fortsatt misshandel.

Det är allmänt känt att i familjer där ett barn har misshandlats så löper även de andra barnen stor risk att misshandlas. Om våld brukas mot ett barn är det ofta tecken på att våld är ett sätt att kommunicera på inom familjen. I många fall riskerar nog även partnern att råka ut för misshandel. Våld brukar sällan vara selektivt i den måtto att all våldsam aggression bara riktas mot en enda person i familjen, som i detta fall ett litet barn.

Familjen överklagade omhändertagandet till Kammarrätten, och nu har de fått hem de två andra barnen – det barn som skallskadades kvarstår för vård utom hemmet.

Det är nu vi kommer till de juridiska spetsfundigheterna.

Eftersom mannen inte var dömd för misshandel utan "bara" för vållande till kroppsskada så tyckte Kammarrätten att all den erfarenhet som finns hur det fungerar i misshandelsfamiljer inte anses tillämpliga just i detta fall.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 13, 2004 4:33 EM