« Blogg-pappa slutar på Google | Startsidan | Farmen »

7 oktober 2004

Plug in and pray

Datorn och jag hade en riktig fajt nu på morgonen. Efter att ha installerat en programvara i går ville inte datorn kännas vid att det fanns ett U-S Robotics Sportster Flash-modem inkopplat. Även om programvaran som stökade till det avinstallerades och datorn startades om påstod Windows XP att det inte fanns ett modem installerat och kunde ej hitta det, trots att det är plug and play-kompatibelt (plug in and pray). Windows XP ville inte ens tillstå att den hade en COM1 port.

Men till sist vann jag kampen. Jag hade en diskett med drivrutiner för Windows 95 och körde en manuell installation och då var det som om Windows XP vaknade till och fattade att det det kanske fanns ett modem i andra ändan. För efter att ha tryckt in fel drivrutiner och installerat ett fejkat moden så kom datorn på att kanske, kanske det skulle installera det plug and play-modem som fanns.

Yisses, detta var första gången jag haft en riktig fajt med Windows XP. Jag nästan drömde mig tillbaks till Windows 3.* där jag i alla fall var den som styrde och ställde och inte operativsystemet.

// Annica Tiger

Annica Tiger oktober 7, 2004 7:43 FM