« Bloggstafettsväxling | Startsidan | Bloggstaffetten »

3 oktober 2004

Digital skymning

Hur är det med våra digitala lagringsmedia? De bilder jag tar med digitalkamera och mobilkameran och lagrar på min hårddisk kommer de att finnas kvar och möjliga att titta på när mina barnbarn är vuxna? De texter jag skriver och lagrar på hårddisken kommer de att kunna läsas om 30 år? Fotografier av den traditionella sorten finns kvar ända sedan fotokonstens begynnelse, men hur länge kan digitala bilder sparas och vara åtkomliga för eftervärlden på en CD eller en hårddisk? En bok är beständig, såvida den inte skadas av yttre påverkan, som fukt och eld. Böcker skriva på 1500-talet är lika läsbara nu som det var när de skrevs, om boken har förvarats väl. Hur är det med alla nollor och ettor som lagrats i form av en text, kommer den texten att vara läsbar om 30 år? Många intressanta frågeställningar fick jag mig till livs när jag såg reprisen av Vetenskapens Värld.

Mina fotografier och texter är kanske inte så viktiga att bevara. Jag tänker mer på all viktig information som tillhör världsarvet och är viktig att de bevaras för kommande generationer. Kanske vårt arv blir en digital skymning? Våra ettor och nollor kommer kanske att bli lika svårtydbara som forna tiders hieroglyfer? Om ens ettorna och nollorna kommer att förbli läsbara i framtiden. Utan rätt sorts teknisk apparatur och programvara kan det bli svårt att tolka informationen, det gäller gamla hederliga stansade hålkort, rullar av magnetband, floppydiskar och disketter (datorer levereras numera ofta utan diskettenhet). CD-skivornas ankomst innebar en smärre revolution, men en CD:s hållbarhet är inte speciellt lång. Det går inte att bränna sina bilder och texter på en CD-skiva och sedan lägga den i en byrålåda, glömma bort den och tro att den kommer att bevaras lika bra som en tryckt bok eller ett vanligt fotografi. Tekniken går framåt. Ettorna och nollorna måste ständigt kopieras och migreras – för att inte riskera att bli just oläsbara ettor eller nollor.

// Annica Tiger

Annica Tiger oktober 3, 2004 2:49 EM