« oktober 15, 2004 | Startsidan | oktober 17, 2004 »

16 oktober 2004

Våld föder våld

Saxat ur Bonniers Stora Lexikon:
Aga, kroppslig bestraffning av underlydande eller minderåriga i uppfostrande syfte. Husbönders rätt att aga sina tjänstehjon (husaga) upphävdes 1920, och skolaga förbjöds 1958. En regel i föräldrabalken som gav föräldrar rätt att aga sina barn avskaffades 1966 och ett uttryckligt förbud kom 1979. Lagen säger att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, och aga straffas som misshandel. Sverige var det första land som antog en lag mot aga, följt av Finland (1984), Danmark (1986), Norge (1987) och Österrike (1989).

Det är förbjudet att aga sina barn sedan 1979, men nu verkar den lagen luckras upp. Hur ska jag annars tolka att tingsrätten friade en man från att ha gett sin styvdotter en örfil och knuffat ned henne i en snödriva. Mannen hade erkänt ringa misshandel i polisförhör, men friades helt av tingsrätten.

Tingsrätten resonerande kring hur mycket våld en förälder ska få använda mot sina barn och konstanterande att ett barn kan få finna sig i att en förälder driver igenom sin vilja med "rimligt fysiskt våld" ger vid handen att slutsatserna de kom fram till strider emot lagen om barnaga. Hur kan detta vara rimligt? Tingsrättens dom innebär att det är rätt att slå sitt barn i pedagogiskt syfte. Vad det är för skillnad på en pedagogisk örfil eller en vanlig örfil undrar jag faktiskt över. Jag hoppas att åklagaren överklagar.

Jag får inte ge min arbetsgivare en örfil, jag får inte ge min granne en örfil och jag får inte ge den jag är gift med en örfil. Det kallas misshandel. Men barn, som alltid är i underläge och beroende av vårdnadshavarna, är det tydligen okey att ge en örfil?

Ruby Claesson Harrold, jurist och ordförande för Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, har slagit sina barn flera gånger berättar hon i Aftonbladet i dag.
– Barn är känslovarelser. De hör mycket bra genom skinnet, säger hon.

Yisses, jag hoppas det är ett felcitat. Barn hör mycket bra genom skinnet. Jag tycker nog att barn hör bra genom öronen och en skarp muntlig tillrättavisning är bättre än att daska till det.

Bert Karlsson är inte sen att haka på.
– Jag hade slagit hårdare, säger han samma artikel.

Mer än 50 000 personer har svarat på Aftonbladets webbfråga om det är rätt att ge sitt barn en örfil. Enligt artikeln har 37 procent svarat ja och 63 procent svarat nej. Det innebär att var fjärde svensk tydligen tycker att aga ett barn är helt okey. En stilla undran följer med automatik. Tycker var fjärde svensk att det är okey att slå sina husdjur, sina övriga anhöriga (förutom barnen), grannar och arbetskamrater?

Våld föder våld.

Det finns inget som helst som berättigar att använda våld i barnuppfostran, inte att använda våld överhuvudtaget. Mot någon levande person eller djur.

// Annica Tiger

Annica Tiger 1:48 EM | Google

Dömda att stenas till döds

I Nigeria har två kvinnor (ålder okänd) dömts till döden, medelst stening. Ett långdraget och plågsamt sätt att dö på. Vad har de gjort för att förtjäna detta straff? De har begått äktenskapsbrott, det vill säga varit otrogna.

De två inblandade männen har i vederbörlig ordning friats helt och kan gå vidare med sina liv, kvinnorna däremot ska avrättas. Rim och reson? Finns ingen i mina ögon. Den ena kvinnan är gravid och är hemsänd för att föda sitt barn och sedan ska straffet verkställas. Detta läste jag i en liten notis i onsdagens Metro.

I Iran har en trettonårig flicka dömts till att stenas till döds. Hennes två år äldre bror hade gjort henne med barn. Brodern dömdes till 150 piskrapp. Flickan till döden. Rim och reson? Finns ingen i mina ögon..

I augusti i år så hängdes en sextonårig flicka i Iran. Hon dömdes till döden efter att ha anklagats för att ha haft utomäktenskaplig sex. Ingen hänsyn togs till att hom var psykiskt sjuk. Mannen dömdes till piskrapp, varken mer eller mindre. Rim och reson? Finns ingen i mina ögon.

Så här skrev jag 26:e augusti i min blog:
I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn avrättades en sextonårig psykiskt sjuk flicka offentligt i Iran den 15:e augusti i år. Fyra kardinalfel på en gång i mina ögon. En psykiskt sjuk människa avrättades. En person under 18 år avrättades. En summarisk och icke rättvis rättegång skedde. De två åtalade fick inte samma straff för samma brott, kvinnans brott renderade i ett dödsstraff och mannens brott till ett piskstraff.

Eva gav Adam äpplet och sedan dess är det kvinnan som skuldbeläggs för mannens sexualitet. I länder där de har Koranen som rättesnöre åläggs kvinnan att klä sig heltäckt för att inte väcka männens sexuella lust. I Sverige märks det fortfarande vid våldtäktsrättegångar då kvinnans klädsel ifrågasätts. Sens moral, klä dig inte för sexigt för då kan du väcka mannens lust och därmed är det ditt fel om du blir våldtagen. Rim och reson? Finns ingen i mina ögon.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:21 FM | Google