« Swift Boat Veterans for Truth | Startsidan | Toaspöke »

28 augusti 2004

The American Dream

USA har ungefär 294 miljoner invånare. Av dem lever 36 miljoner (av dem är 12 miljoner barn) under fattiga förhållanden med en hushållsinkomst under 70.000 kronor (uppgav A-ekonomi i går) och en arbetslöshet som ligger på runt 5,5 procent. The American Dream är och förblir ofta bara en dröm för flertalet.

USA har inte samma sociala skyddsnät som vi har i Sverige så fattigdom i USA innebär inte bara att man är konstant hungrig. Det är värre än så eftersom den som inte kan teckna diverse försäkringar och betala för sig bor i sämre bostäder (ghetton som får vissa förorter hos oss att likna en Sörgårdsidyll i jämförelse) och får sämre sjukvård, tandvård och skolgång med mera.

I sin bok Discovering America (Upptäck USA) hävdar Valdas Aneluskas att "var 53:e minut dör ett barn i USA till följd av fattigdom och misär". Detta är något att tänka på för dem som vill montera ned det svenska folkhemmet med dess globalt sett goda välfärd och istället bygga ett samhälle på individualism (med USA som förebild), vilket bara gynnar de starka, läs välbeställda.

I onsdags sattes en klocka upp på Times Square som tickar upp kostnaden för kriget i Irak. Vid starten låg siffran på 134,5 miljarder dollar (1019 miljarder kronor) och klockan beräknas ticka upp ett dagligt belopp runt 177 miljoner dollar per dag.

För att finansiera USA:s enorma militära rustningsprogam och samtidiga införa skattesänkningar för de rika vill Bush genomföra stora nedskärningar för de grupper som egentligen skulle behöva ökat stöd. Stödet till de sämst ställda planeras att skäras ned med 165 miljarder dollar över en tioårsperiod, enligt www.socialisterna.org.

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 28, 2004 1:30 EM