« Skjut inte | Startsidan | Rea på XP, men ej i Sverige »

1 augusti 2004

Påven är en feminist

Påven (84-årige Johannes Paulus II) skriver i en ny skrift från Vatikanen att feminismen är farlig för familjen.

Saxat ur artikeln:
Den moderna feminismens ansträngningar för att skapa jämlikhet underminerar den traditionella familjen och skapar ett farligt klimat där homosexuella äktenskap blir acceptabla.

Påven tycker att skillnaderna mellan könen bör erkännas. Ja, det tycker jag också. Det handlar inte om att utplåna skillnaderna mellan könen. En kvinna är en kvinna. Kvinnan har en vagina. En man är en man. En man har en penis. Feminismen syftar inte till att utplåna den biologiska skillnaden. Feminism handlar om att utplåna ojämlikheter mellan könen genom att alla ska ges samma rättigheter och skyldigheter – oavsett kön. Könet ska inte begränsa någon. Könet ska inte innebära att man diskrimineras. Könet ska inte ge några fördelar. Könet ska inte heller ge några nackdelar. Detta måste väl även påven tycka är rimligt, för inte kan han väl anse att det kvinnliga könet är männen underlägsna och ska därmed diskrimineras. Alltså är även påven en feminist, även om han kanske inte skulle skriva under på det.

Det innebär att människor av samma kön ska ha lika stor rätt att gifta sig, såsom ett par av olika kön. Familj som familj. Detta kanske inte påven nickar jakande till. Men utvecklingen har sprungit ifrån honom för länge, länge sedan.

Påven anser att feminismen bygger på en falsk motsättning mellan könen. Det är påven och och alla andra som förordar en konservativ familjepolitik som skapar den motsättningen. Ingen annan.

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 1, 2004 4:28 FM