« Flygrädda ska fly Rynair | Startsidan | Jobb som astrolog »

19 augusti 2004

Könskrig? Nej tack!

Könskrig? Gerillakrig? Uppror? Ta makten? Feministparti? Jag tycker inte om dessa termer. Jag får dåliga vibrationer och tycker att det bara ger signaler om motsättningar eller att de kommer att skapa motsättningar. Motsättningar som kanske inte ens finns, om vi tänker efter.

Ett könskrig är det minsta vi behöver. Krig har aldrig lett till något positivt, vad det än månde ha gällt. Ordet krig förknippar jag med väpnad kamp mellan nationer eller olika folkgrupper, detsamma gäller ordet gerillakrig som syftar på att kampen sker via icke-reguljära militära trupper.

Ta makten är också en dålig paroll. Dela på makten är väl det som eftersträvas i ett jämlikt samhälle? Jag tror inte på ett feministparti och jag skulle aldrig rösta på ett sådant. Jag anser att jämlikhet mellan könen ska stå på alla partiers agenda och det gör det väl mer eller mindre, utom kanske hos KD. Verkligheten är nog dock, att även om det står på agendan, så är feminism och jämställdhetsarbetet inte så högprioriterat. Det måste gå att ändra på tycker jag. Det gäller bara att få in ett feministiskt synsätt i alla frågor, feminism är ingen enskild fråga.

Orden feminism och feminist har mer eller mindre blivit skällsord och negativt laddade. Det är synd. Jag tror att de allra flesta tycker att feminism är en viktig fråga, både män och kvinnor. De flesta människor är feminister, utan att veta om det brukar jag säga. Vem kan säga att lika lön för lika arbete är något som är fel? Att dela på föräldraledigheten måste väl anses vara något positivt i männens ögon, det gynnar både männen, barnen och kvinnorna. De flesta män tycker nog att det är fel att kvinnor, men inte män, vid anställningsintervjun får frågan om hon är gravid eller tänker skaffa barn, svaret "Ja" kan innebära att kvinnan inte får jobbet. Jag kan radda upp en hel massa exempel, men jag tror att den som läser detta förstår vad jag menar. Jag har skrivit ofta om detta och det känns bara tjatigt att dra det igen. Jag skrev en lång drapa om detta den första april i år och det var _inte_ ett aprilskämt :).

Jag tror dock att de flesta har svårt att identifiera sig med orden könskrig, gerillakrig, ta makten och att det skulle finnas behov av ett feministparti. Att använda dessa termer gör bara att ordet feminism blir än mer negativt laddat och det kan bli en motsatt effekt än vad som avses. Jag är väl medveten om att det finns schatteringar inom feminismen och en del yttrar sig i exrema varianter och det finns även extrema dito mansgrupperingar, men jag anser att de hör hemma långt ute i periferin. Jag tycker inte att vardagsfeminism har ett dugg med dessa grupperingar att göra.

En feminist är ofta en humanist. Jämlikhet och jämställdhet är något som alla vinner på. Ingen ska diskrimineras på grund av sitt kön. Ingen ska ha fördel på grund av sitt kön. Ingen ska särbehandlas på grund av sitt kön. Ingen ska missgynnas på grund av sitt kön. Det går att dra paralleller med kön, då tänker jag på hudfärg, härkomst, samhällsklass och folkslag.

Jag håller med om att det verkar ta oändligt lång tid att uppnå detta. Jag förstår om en del blir otåliga, det kan jag själv bli då och då. Jag minns Grupp 8:a och deras sång "Vi måste höja våra röster för att höras". Men det gäller inte bara att höras, rätt budskap måste framföras och någon måste vilja lyssna också. "Kvinnor kan" var ett tag, eller är kanske fortfarande, en slogan som i alla fall retat mig till vansinne :). Det är det väl ingen som någonsin tvivlat på att kvinnor kan? Det är väl mer en fråga om att vi kvinnor kanske inte visar det bara?

Jag tror på att en dag kommer vi dit hän i Sverige, även om det kanske tar tid (i vissa delar av världen lär det ta betydligt längre tid). Men vi når bara dit genom samarbete mellan män och kvinnor. Fler människor borde bli politiskt engagerade, ut med de gamla cementstofilerna och in med lite nya fräscha tankegångar. Förändringar i synsätt kan bara ske genom samtal, samsyn, strävan efter enighet, debatt mellan oliktänkande och det ska ske i positiv anda. Media har en stor roll här, om de nu har ambitioner att skriva om annat än Paris tuttar och föredettingar från Robinsson som visar tuttarna på Spybar. Samhällsdebatten ska peka på missförhållande, men inte minst ge information om fördelar med förändringar. Ingen ska känna sig överkörd, det skapar bara grogrund för konflikter. Det krävs engagemang från både män och kvinnor för att nå målet. Vi måste uppfostra våra barn så att de ser feminism som något naturligt. Allt detta måste ske i näringslivet, på arbetet, i politiken, på dagis, i skolan och i hemmet - ja, i hela samhället.

Norstedts stora svenska ordbok
humanist subst. ~en ~er
person som betonar vikten av respekt
för människans värdighet och rättigheter

Svenska Akademiens ordlista
femin|ism [-is'm] s. -en rörelse
för kvinnors jämställdhet med män

Norstedts svenska synonymordbok
jämlik - jämbördig, likaberättigad; likställd

Norstedts stora svenska ordbok
jämställ|d adj. -t
samma rättigheter och skyldigheter som annan person

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 19, 2004 5:23 FM