« Skvallerjournalistik | Startsidan | Värme och sol på G »

24 juli 2004

Islamisk lag tolkar Koranen fel?

Jag har precis läst ut "Förlorad heder" skriven av Norma Khouri. Jag kommer nog senare att försöka sammanfatta lite av det som jag tycker var bokens viktigaste delar. I berättelsen om två unga kvinnor blandas det lärorik information om hur koranen tolkas, hur det är att leva som kvinna i Jordanien, hur rättsväsendet fungerar i Jordanien, kungahusets roll som statister, muslimska sedvänjor och fall av andra hedersmord, eller hatmord som jag vill kalla det.

Islams heliga bok Koranen har en passage som författaren anger är källan till hedersmorden, de lagliga morden på kvinnor i den del av världen där Koranen är rättesnöret i islamisk lag.

Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem.

Författaren skriver att i den arabiska texten ges den sista delen av den här versen "agen dem", ofta innebörden "döda dem". Arabiska män, skriver hon, tror att den här versen befaller dem att döda varje kvinnlig släkting som inte är undergiven, eller som visar tecken på upproriskt beteende. Allt för att skydda familjens heder. Även kvinnor som inte gjort något utan blivit våldtagna eller tilltalade av en främmande man på gatan anses ha fördärvat familjens hedervärda namn och rykte och undslipper inte att bli utsatta för hedersmord.

Det verkar som hela hedersmordsbegreppet är taget ur luften av män som tolkat texten lite som de vill under historiens gång och inte alls enligt ursprungliga Koranens andemening. Det är stor skillnad på aga dem och döda dem.

// Annica Tiger

Annica Tiger juli 24, 2004 12:47 EM