« Datorn styr allt numera | Startsidan | Hemlösa barn »

25 maj 2004

Vems Gud avses?

Nu kräver Polen och sex andra länder att en hänvisning till Gud och unionens kristna rötter förs in i förslaget till ny konstitution för EU. Sverige har väl inga kristna rötter :). Tor, Oden, Balder och de andra gudarna är våra religiösa rötter - den nordiska mytologin. Kristendomen pådyvlades oss. Numera har vi religionsfrihet i Sverige.

Vilkens Gud avses? Katolikernas gud? Protestanternas gud? De grekisk-ortodoxas gud? Knutby-församlingens gud? Är alla gudar samma gud? Eller avses en gud i ren allmänhet? Jag förstår inte vad EU och religion har för kopplingar? Det borde, som i Frankrike, råda konfessionslöshet (trosbekännelse ska inte spela någon roll) inom hela EU.

Det finns många andra religioner som tillbes inom EU:S stora befolkningsskara. Turkiet skulle väl omedelbart diskvalificeras som fullvärdig medlem? Ska de som inte tillber den av EU konstitutionsenliga Guden med stort G - därför att de tror på och tillber Allah eller andra religiösa gudar/profeter/what so ever, bli någon form av B-innevånare i EU? Vi som är ateister, ska vi bli B-innevånare också?

Fast en gud är enligt min ordbok ett övernaturligt väsen som har avgörande inflytande över (viss del av) tillvaron olika i olika religioner och trosföreställningar. Då borde ju Allah och alla andra religioner kanske ingå? Allah är det arabiska och islamiska namnet på Gud.

Blanda inte in religionen i politiken.

EU kan fortsätta att tvista om frågor som om gurkor bara ska kunna godkännas som gurkor om de är raka, eller inte.

// Annica Tiger

Annica Tiger maj 25, 2004 10:18 FM