« Full kontroll? | Startsidan | Hemsidesvakt »

16 januari 2004

Pastor med penis?

Kvinnor, ställ upp på sex!!!! Detta uppmanar sektledaren i Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Sektens ledare, den kvinna som själv kallar sig för Kristi brud, har utfärdat klara riktlinjer för hur församlingens medlemmar ska agera i sängkammaren.

– Rollerna är glasklara. Kvinnornas roll är att sköta hemmet och behaga mannen, har en avhoppad medlem berättat för Aftonbladet.

– Tacka Gud för att du har en pastor som vågar tala om en penis! Visst är det mycket ovanligt att en pastor predikar om snoppar och kukar. Det håller jag med om. Men att en pastor predikar om att kvinnorna inte ska ligga som pinnar i sängen har nog inte så mycket relevans när det gäller att predika Guds ord. Jag tror att Gud ger fullständigt fan i om kvinnan – eller mannen – ligger som en pinne i sängen. I alla fall om det gäller det som artikeln berör, att kvinnans största uppgift är att behaga mannen i sängen. Däremot tror jag att Gud, om nu hon eller han finns, anser att kärlek och sex är en gåva till BÅDE mannen och kvinnan och att sex inte är något som man ska "betjäna" någon annan med.

Jag blir alldeles matt. Jag trodde att en sådan kvinnosyn gammal och förlegad. Många unga bibelstuderande matas alltså med dessa deviser, än i dag. En del av de unga som studerar bibeln är säkert mycket påverkbara. De är sökare. Många söker kanske efter meningen med livet. Vilken skev bild får de inte av relationer mellan man och kvinna om de matas av sådan här rappakalja från Filadelfiaförsamligens omsorg?

En annan sak som oroar mig är att denna sekt i Knutby tydligen inte bara agerar och verkar inom sekten i byn. I traktens skola finns det åtta av 29 lärare som är knutna till församlingen. Dessa lärare tenderar att ofta hamna i hetluften då de anser att aga av barn är tillåtet och acceptabelt i uppfostringssyfte. Skolans rektor verkar vara helt förblindad och vill inte ta till sig de oroliga föräldrarnas anmälningar och påpekanden. Detta togs upp i de lokala nyheterna för Uppland häromdagen. Jag säger ofta att man inte ska tro det som står i tidningarna och svälja det rakt av. Det säger jag fortfarande. Men om ens endast hälften är sant av det som skrivs är det ändå tillräckligt mycket för att vara varken sunt eller tillrådligt. Jag skulle inte vilja ha mitt barn eller barnbarn i den skolan.

// Annica Tiger

Annica Tiger januari 16, 2004 8:10 FM