« Mörker | Startsidan | Hundar och jobb »

17 augusti 2003

Layouten tar sig

Enkel, kanske i enklaste laget för en del, blir min layout. Men jag tycker om strikta layouter. Jag kanske är lite tråkig i det avseendet.

Men blogggen - eller som jag fortfarande kallar det reloaden - är för text allena. Då vill jag inte ha så mycket annat som stör. Någon mig däremot?

Vad tycker eventuella läsare? För till syvende och sist så är det ni som ska "trivas", inte jag.

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 17, 2003 11:42 FM