« En tigerhälsning från Tiger | Startsidan | Strunta i vad de säger och se vad de gör! »

2 mars 2007

Skattelättnader, men för vilka?

Vänstern sågar regeringens förslag om skattelättnader för hushållstjänster. Jag är böjd att hålla med dem.

Det är vansinne att skattepengar ska sponsra fullt friska höginkomsttagare med städning, matlagning och barntillsyn samtidigt som det råder brist på personal i viktiga välfärdsverksamheter.

När inte ens gamla får den tillsyn de behöver, varför inte lägga pengarna och krutet där istället? Ge vård- och omsorg av äldre mer pengar och resurser. Det är viktigare att faster Elsa får sluta sina dagar värdigt på servicehemmet eller hemma, än att af Uggelbuggel kan anlita en städfirma som städar åt dem på fredagen och sedan få skattelättnader som lök på laxen. Jag misstänkar att af Uggelbuggel (hoppas ingen heter så nu) kommer att fortsätta med sin svarta hemhjälp, oavsett om detta går igenom eller inte.

Även sossarna är tveksamma.

Regeringen ger möjlighet för människor med goda inkomster att få skatteavdrag. Det är väldigt orättvist.

Jag är nog naiv men jag tror inte att detta förslag som det är utformat nu kommer att minska på svartjobben. Maud Olofsson menar på att hon föredrar ett system med servicecheckar som kan köpas av regeringen. Bara det är en onödig byråkratisk tröskel. Sedan har vi frågan, vem har RÅD att köpa dessa servicecheckar?

Förslaget, som presenterades på torsdagen, innebär en skattereduktion på 50 procent när en privatperson köper hushållstjänster för det egna hemmet. Skattereduktionen får inte vara högre än 50.000 kronor per beskattningsår och den måste överstiga 1000 kronor.

Hur många låginkomsttagare skulle ha råd att spendera en femtedel av sin inkomst på att köpa hushållstjänster via servicecheckar? Vilken kompensation ska de få istället, eller är det bara helt enkelt att det är de som ska bidra till detta via sina skattepengar? Vem ska hämta deras barn? Städa hemma hos dem? Tvätta och stryka deras kläder?

// Annica Tiger

Annica Tiger mars 2, 2007 6:34 FM