« Byt regering istället för system :-) | Startsidan | Vi struntar i hur du mår, bara du kan jobba på. »

22 mars 2007

Lågenergilamporna kontra kremeringar

Fokus har börjat läggas på att få oss att använda lågenergilampor. Själv har jag ingen hemma och har inte haft någon tanke på att köpa någon. Jag har så få lampor tända att jag tänker som så att det varken skulle göra något till eller från.

Men i ett hushåll som har många lampor och använder dem frekvent skulle lågenergilampan kunna vara ett alternativ. Men i Sverige har det inte blivit någon rusning efter lågenergilampor. Vattenfall delar ut en till varje kund, i förhoppning antar jag att konsumenterna ska använda dem och upptäcka dess fördelar.

Nackdelen är att varje lampa innehåller en liten mängd kvicksilver, en av de giftigaste tungmetallerna som finns och som både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen vill förbjuda helt.

Den informationen tycks inte branschen informera kunderna om i någon större utsträckning. Många slänger uttjänta lampor i soporna och i och med det hamnar kvicksilvret i naturen. På SVT-nyheterna framgick det även att många platt-tv också innehåller kvicksilver.

Vanliga glödlampor innehåller bly,
även det ett gift som inte hör hemma i naturen.

Summa summarum:
Släng inte uttjänta vanliga glödlampor,
lågenergilampor eller lysrör i soporna.
De ska lämnas in på en återvinningsstation.

Kvicksilver hör inte hemma i naturen.
Kvicksilver är ett nervgift.
Kvicksilver borde förbjudas helt.

Då kommer jag in på ett än större problem, både för miljön och för de människor som mår illa av sina kvicksilverfyllningar i tänderna. Mer info finns hos www.kvicksilver.org.

Många människor går omkring med amalgam i sina munnar. En del hävdar att det är helt ofarligt. Andra att kvicksilverånga kan frigöras om man dricker varmt och om man gnisslar tänderna i sömnen. Så vad är det som motsäger att kvicksilvret till syvende och sist inte kan nå nerv/hjärnvävnad via munslemhinnan, mag- och tarmkanal och inandning?

Vad händer med det när avlidna som har munnen full med amalgam kremeras?

Dra ut tänder på döda människor - för att minska utsläppen av kvicksilver från krematorier.

Det föreslog Kemikalieinspektionen, i alla fall enligt Aftonbladet 2004.

Drastiskt kan tyckas. Enligt en dam jag pratade med på Kemikalieinspektionen nu på morgonen var denna artikel inte helt nyanserad. Vid min fråga om alla krematorier var försedda med rökgasrening hänvisade hon mig till Naturvårdsverket.

Via ett telefonsamtal med Naturvårdsverket fick jag information om att de allra flesta krematorier har rökgasrening, utom de mindre krematorierna som inte används så ofta.

Vid min fråga hur effektiv denna rökgasrening är fick jag raka besked. Kvicksilver är flyktigt. Rökgasreningen klarar inte att ta hand om allt kvicksilver vid kremeringen, även om rökgasreningen givetvis minskar utsläppen.

Jag fick information om att det beräknas att kremeringarna släpper ut omkring 100 kg till 150 kg kvicksilver om året, trots rökgasreningen. Det förvånade mig. Men så är det. Tyvärr!

Andra bloggar om:
, och

// Annica Tiger

Annica Tiger mars 22, 2007 9:50 FM