« Rakningen - kan vara ett virus | Startsidan | Bloggtreklöver 102 »

18 augusti 2006

Snabbloggenkät

Kulturblogg har en liten enkät på sin sida som hon vill att så många som möjligt besvarar. Surfa dit och svara ja eller nej så att underlaget blir tillräckligt många för att kunna ta ett beslut. Det gäller frågan om "Kan du tänka dig att åka till Västerås för en bloggkonferans".

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 18, 2006 5:50 FM