« Skillnader ökar mellan kvinnor | Startsidan | Välbehövligt regn »

9 juli 2006

Personal ersätts med rörelselarm

Carema är en av de ledande privata producenterna av vård och omsorg i Norden. Jag läser på deras hemsida, "Caremas vision är att skapa en sjukvårdsmodell för framtiden".

Innebär denna modell att personal ska ersättas med rörelselarm? Jag fick ett mail som bad mig puffa för detta. Larm kan aldrig ersätta personal. Eftersom detta är ett ämne som är allmängiltigt så gör jag som mailskribenten ber mig, länkar till en protestlista hos demensförbundet.

Än har jag ingen anhörig som vårdas för demens, men jag inser att jag snart lär få det. Då vill jag att den personen ska få den bästa vården som finns. Jag tror inte det blir Carema Äldreomsorgs demensboende Opalgården i Huddinge eller dito hem i kommunen Carema driver.

Mer kritik mot Carema i Agenda SVT och i en artikel i Ljusnan.

PS. Att kommentera fungerar ej.

// Annica Tiger

Annica Tiger juli 9, 2006 7:35 FM