« Vem blir nästa statsminister? | Startsidan | Tour de France »

29 juli 2006

Garantibevis som valmanifest

Hur har Kd tänkt här? Det skulle kunna sorteras under avdelningen humor? Men nej, det tror jag inte Kd avser :-).

Jag vore förvånad om det är en PR-byrå som tagit fram detta garantibevis. Den PR-byrån skulle då inte jag rekommendera. Det är nog Göran Hägglund som varit "kreativ" med någon partikamrat och gjort detta barnsliga valmanifest. Allt annat vore genant.

Kd:s valmanifest ett garantibevis? Garanti för vad då?

Jag har rensat bort ornamenten och Kd:s logotyp.

Kd har listat 57 punkter, vilka minst 10 är punkter de ALDRIG kommer att få gehör för inom Alliansen. Många andra punkter är tveksamma att Kd som är ett så litet parti kan driva igenom inom Alliansen. Hur kan man då utfästa ett garantibevis som ett valmanifest?

Ordet garanti betyder som nedan i tre ordlistor:

Svenska Akademiens ordlista
gar|anti [-i'] s. -n -er garanterande; borgen, säkerhet m.m.

Norstedts stora svenska ordbok
garanti' subst. ~(e)n ~er
• löfte om (att ta ansvar för) att ngt kommer att fungera planenligt eller enligt överenskommelse spec. i fråga om vara i samband med köp <jfr borgen 1, säkerhet 4>: garantiavtal; garantiregel; fredsgaranti; lånegaranti; lönegaranti; vagnskadegaranti; det är ett års ~ på bandspelaren; jag kan inte lämna några ~er för att anläggningen kommer att fungera längre än fem år; ömsesidiga ~er om råvarubyten; ~ mot maktmissbruk är nästan omöjlig att få; utkräva ansvar enligt ~n
äv. om handling som styrker sådant löfte garantibevis; garantisedel; ~n måste vara ifylld av både tillverkare och säljare för att vara giltig
äv. om föremål el. företeelse som utgör ett tecken på att ngt är äkta, kommer att fungera e.d. garantibelopp; vecket i örat är en ~ för att djuret är av den påstådda rasen; det sägs att ett starkt militärt försvar är en ~ för fred

Norstedts svenska synonymordbok
garanti säkerhet, skydd(ande), värn(ande), trygghet, borgen, utfästelse, (skriftlig) försäkran, (jur. för) ansvar; jfr pant

Hur kan KD kalla sitt valmanifest ett garantibevis? De kan inte garantera ett enda dugg. Helt vansinnigt språkbruk, rent av fånigt att snacka om garantibevis och kontrakt. Inte ens de kontrakt de säger sig vilja knyta kommer de att kunna genomföra fullt ut. Tack och lov för det, statskassan skulle förblöda.

// Annica Tiger

Annica Tiger juli 29, 2006 8:32 EM