« Yes sex sells | Startsidan | Google Talk »

23 augusti 2005

Klamydiamåndag 12/9

Tunnelbanan tapetseras med bilder på nakna människor i nästa vecka. Det är i ett gott syfte och med ägarens godkännande.

Den 12 september erbjuds alla som vill att komma och testa sig gratis för att kolla om de har klamydia och eventuell efterföljande behandling är också kostnadsfri. Tag chansen, du som vet att du haft oskyddat sex eller om din partner varit otrogen, det vet man ju inte ofta - kanske lika bra att ta det säkra före det osäkra och testa sig i alla fall om...

Klamydia är en smygande sjukdom. Gonorré brukar märkas, på ett eller annat sätt. Men många som har klamydia går omkring och är smittade och smittar andra, helt ovetande om att de har klamydia.

Läs mer om kampanjen hos Lafa!

I år deltar 98 mottagningar i Stockholms län varav 38 ungdomsmottagningar, 22 vårdcentraler, fyra Sesam-mottagningar, 32 barnmorske- eller gynekologmottagningar samt två övriga mottagningar (Järva mansmottagning och Venhälsan).

Förra året testade sig cirka 850 personer under Klamydiamåndagen, varav cirka 10 procent testade sig positivt för klamydia. Under 2004 inrapporterades drygt 32 000 nya fall av klamydia i landet, vilket är den högsta helårssiffran någonsin.

Sjukdomen är inte att leka med. Män kan få bitestikelinflammation som innebär risk för sterilitet. Kvinnor kan få äggledarinflammation, vilket i sin tur kan leda till sterilitet eller utomkvedshavandeskap. Kvinnor som föder barn kan föra smittan vidare till barnet i form av ögoninfektion och/eller lunginflammation.

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 23, 2005 3:38 EM