« Laddad inför en regnsommar | Startsidan | Bloggtreklöver 66 »

1 juli 2005

F-kassan ger med ena handen och tar med den andra

Saxat ur ETC-nyhetsbrev 2005-06-30

14. ETC KOMMENTERAR:
DEN SOM SPAR HAN HAR – SNART INGA SJUKA KVAR!
I mars underkändes 418 sjukskrivningar av Försäkringskassan. Siffran för samma månad året innan var endast 119 och sammanlagt har 3 370 nya sjuskrivningar underkänts det senaste året. Förklaringen till den drastiskt ökade avslagsfrekvensen motiveras med att Försäkringskassan måste halvera kostnaderna för sjukskrivningar fram till 2008. Övernitiskheten är således ett resultat av besparingar och inte av en drastisk ökning av fusket eller antalet sjukskrivningar. Sjukt är bara förnamnet.

Är det inte fel sätt att spara på? Försäkringskassan ska halvera kostnaderna för sjukskrivningar fram till 2008. Jag tvivlar på att de som blir sjuka kommer att halveras till antalet, är man sjuk – så är man sjuk. Eller ska den som är sjuk och som nekas ersättning utropa halleluja – jag är frisk enligt försäkringskassan. Ett under har skett, men inte tillräckligt stort under så att personen har blivit frisk på riktigt och kan börja arbeta. Hyran och andra räkningar under tiden personen tillfrisknar, utan sjukpenning – varifrån ska de pengarna tas? Socialen? Det blir alltså ingen besparing, bara en belastning på ett annat konto.

Satsa pengar på förebyggande hälsovård. Satsa pengar på friskvård. Arbetsgivarna måste dra sitt strå till stacken genom att se till att arbetsmiljön är bra. Läkarna har redan nu piskan över ryggen, inga onödiga sjukskrivningar, plus en massa pappersexercis. Ett sjukintyg ser inte ut som förr i världen, numera är det en hel roman :).

När det gäller förtidspensioneringar verkar det vara annat ljud i skällan. De bara ökar. Är det för att bättra på arbetslöshetsstatistiken?

// Annica Tiger

Annica Tiger juli 1, 2005 11:21 FM