« Google in på bara kroppen | Startsidan | Bloggtreklöver 41 »

14 april 2005

Rabies, inte om utan när

Smugglingen av hundar till Sverige har ökat kraftigt. Trots det har Jordbruksverket infört en nyordning där krav ställs på hemisolering i stället för karantän eller avlivning av hunden.

Rabies är ingen sjukdom som någon vill ha in i landet. Men med nya regler så lär det bli en fråga när (och inte om) första fallet av rabies konstanteras inom Sveriges gränser. Sverige räknas som ett rabies fritt land. Endast två fall är kända under de senaste 50 åren. En man smittades då han blev biten av en hund i Indien 1974, samt en ung kvinna som smittats av en hundvalp i Thailand år 2000.

Hemisolering betyder att hundägaren själv ges ansvaret för att undersöka eventuella tecken på rabies...Nu får hundarna vara hemma. Ägarna uppmanas att inte låta dem träffa andra hundar och ta hand om avföringen.

Varje hundägare vet hur svårt det kan vara att undvika att låta en hund träffa andra hundar. Även om ägaren har sin karantänshund i koppel så kan det komma fram hundar som springer lösa och vill hälsa. Ta hand om avföringen borde väl alla göra? Det är ingen lösning i detta fall för om hunden är lös i magen så är det svårt att få upp allt, och likt förbenat kan sjukdomar då spridas.

Jag fasar för den dagen dvärgbandmasken får spridning i Sverige, Echinococcus granulosus. Både hundar och katter kan smittas, dock lider de inte men av att få den. De ska givetvis avmaskas för att det finns risk för att smittan sprids till människan. När maskens ägg sprider sig i naturen via det drabbade djurets avföring är det människan som kan drabbas illa, mycket illa.

Får dvärgbandmasken spridning i Sverige kommer det inte längre vara helt självklart att äta bär och svamp plockade direkt från skogen. Kommer äggen in i människan bildas en blåsmask som kan bli stor som en mindre melon. Larven kan också bilda många små blåsmaskar som sprids till flera organ. Det är svårt att behandla människor om de drabbas.

Det finns många hundsjukdomar i Europa, en del finns inte i Sverige och det är definitivt inte önskvärt att vi får dem hit.

Köp inte hundar som inte har klara papper, kontakta Svenska Kennelklubben om du är osäker. Intyg om rabiesvaccination kan vara förfalskat, detsamma gäller intyg om andra vaccinationer och avmaskning. Köp inte smuggelhundar, bara för att de kanske är lite billigare. Men billigt är inte alltid bra. En del hundar är i så dåligt skick att de får avlivas av sina nya hundägare. Och inte bara det, hundarna smugglas ofta in under vidriga omständigheter.

Jag tycker Jordbruksverket är lite fel ute i denna fråga.

Verket har gjort en preliminär bedömning av riskerna för att rabies och dvärgbandmask ska kunna spridas från illegalt införda djur i hemisolering, och funnit att denna risk är liten för djur från EU-medlemsland eller s.k lågrisk tredjeland, förutsatt att djuren genomgått avmaskning och rabiesvaccination.

F.d hundägare och fortfarande en stor hundälskare som jag är tycker jag ändock att karantän, återutförsel till ursprungslandet eller avlivning är det enda rätta när det gäller smuggelhundar. Dessutom bör reglerna skärpas när det gäller resor inom EU.

// Annica Tiger

Annica Tiger april 14, 2005 10:31 FM