« Official Thai Tsunami Information Center | Startsidan | Osäkra siffror över saknade »

1 januari 2005

A tragedy is an act of God.

Naturkatastrofer.
I en del länder säger de "an act of God".

Vad Gud har med saken att göra förstår jag inte.
Jordbävningar på havsbottnen kan orsaka vågor, tsunamis, som är små i öppen sjö men som reser sig på grunt vatten och kan nå en höjd av flera tiotal meter. En tsunamis orsakade Lissabons förstörelse 1755. Det var en tsunamis som orsakade denna stora katatastrof vi alla har hört och läst om nu i Asien.

Att jordbävningar på eller intill land kan orsaka stora tragedier finns många exempel på, förra året Iran där 25.000 människor dog. Kina drabbades 1976 i Tangshan öster om Peking av en jordbävning som tog 655.000 människors liv.

Långvarig torka. Översvämningar. Naturen är nyckfull. Svält, död och lidande är ofta resultatet av de flesta naturkatastrofer. Naturen kan knappas ställas till svars. Naturen är inte ond i sig. Om jag skulle dra det till sin spets är det väl i så fall Gud som är ond, eftersom många vill se det som en "an act of God".

Till naturkatastrofer måste även pandemier räknas som exempelvis spanska sjukan, en världsomfattande epidemi av influensa 1918–19 som beräknas ha vållat omkring 20 miljoner människors död. Dagens gissel med HIV och AIDS är ett annat exempel. Skillnaden mellan pandemier och naturkatastrofer är väl att när det gäller pandemier så kan vi skydda oss i viss mån, exempevis via vaccinering och att använda kondom.

Krig och terrordåd.
Människors ondska. An act of man.

Första och andra världskriget, konflikter inom länder som resulterar i inbördeskrig. Krig är något som funnits lika länge som människan funnits på jorden. Från stamkrig till världskrig.

Krig pågår ständigt runt omkring i världen. Krigshärdar blossar upp. De som drabbs värst är civilbefolkningen. Här drabbas de ofta i samma omfattning som vid naturkatastrofer. Men här finns alltid något/några som är ansvarig till deras lidande.

9/11 var ett dåd av islamistiska terrorister.
Bomben på Bali likaså.
En del kanske inte tycker att nedanstående
är exempel på terrordåd, men det tycker jag.
Japan ville inte kuva sig, men lite "overkill"
tycker jag att det var att spränga två atombomber.
Var det bara ett test för att se hur bomberna fungerade?

Över Hiroshima sprängde USA den 6:e augusti 1945 en atombomb. En uranbomb som lade 80–90 procent av Hiroshima i ruiner. Uppgiften om antalet omedelbart dödade varierar mellan 80.000 och 200.000. Många överlevande fick svåra strålskador som visade sig (ibland långt senare) i form av sjukdomar, missbildningar och dödsfall samt skador på arvsmassan hos de drabbade. En plutoniumbomb fälldes 9:e augusti 1945 över Nagasaki. Den ödelade drygt en tredjedel av staden och krävde cirka 40.000 dödsoffer.

// Annica Tiger

Annica Tiger januari 1, 2005 7:31 EM