« Välkommen ut i verkligheten | Startsidan | Benvärmare och värme »

6 december 2004

Porrsurfa inte på SVT

Jag har lovat att inte uppge min källa :).
Nej, det är ingen bloggare, om nu någon undrar.

Men detta var så pass intressant, med tanke på hur lågt i tak det verkar vara på SVT, att jag ville fundera lite runt omkring det hela.

I senaste "ViPåTV" (internblad på SVT) berättas det om att porrsurfningen ökar inom företaget.

Saxat ur artikeln:
Problemen med porrsurfning fortsätter. Trots att Internettrafik på SVT övervakas fortsätter medarbetarna att besöka porrsajter på arbetstid. Varje halvår följer SVT upp de anställdas internettrafik. Vid den senaste kontrollen avslöjades att ett antal medarbetare, både män och kvinnor, har besökt sajter som inte är godkända...De som bara fått ett fåtal träffar på svartlistade sajter gallras bort. På så sätt får man bort ströhändelserna...Porrsurfning är ett brott mot SVTs internetpolicy och det är också en arbetsmiljöfråga att inte behöva utsättas för porrsurfande kollegor, betonas i artikeln...De som fastnar i kontrollen kallas till ett samtal med sin chef...All otillbörlig surfning beivras...Flera personer har fastnat i upprepade kontroller...Då kan man bli föremål för någon åtgärd, man kan få diskutera en omplacering, eller behandling om det handlar om ett missbruk.

Det stod i artikeln att "SVT loggar automatiskt alla datorer som surfar på porrsajter." Det är ju bra att så kallade ströhändelserna sorteras bort. Hur ser de vilka urlar som är porrsajter eller inte? En del porrsajter har varken sex, ass, nude, porn eller annat som kan misstänkas vara sexrelaterat i domännamnet. Hur långt sträcker sig övervakningen? Sker loggning av alla hemsidor som besöks? Sker det loggning av mail? Porr kan ju sändas via mail och Usenet också.

Hur är det på ditt jobb? På din skola? Har du läst företagets eller skolans Internetpolicy? Har företaget eller skolan en sådan överhuvudtaget? Kollar IT- och säkerhetsavdelningen vilka urlar du surfar runt på och/eller kollar de din mail?

Frågan är aktuell. När det gäller företag är det många som anser att det är självklart att företagen kontrollerar de anställda på detta sätt, ett eventuellt missbruk sker på arbetstid och via företagets datorer. En fråga jag ställer mig med automatik. Finns det företag som kontrollerar och avlyssnar de anställdas telefoner?

Att det finns företag som noggrant kollar vilka nummer som ringts upp via listor på utgående samtal (kanske även ingående samtal också för den delen), det vet jag – ofta av anledning att jaga onödiga kostnader i form av privatsamtal men även för att kolla så inga konkurrenter kontaktas; eventuellt industrispionage med andra ord.

Jag personligen tycker att det är fråga om personlig integritet. Jag är orolig att vi är på väg mot ett storebrorssamhälle. Det gäller inte bara övervakning av dig på ditt arbete eller i skolan. Det gäller även vårt privatliv. Vilka vi ringer. Vilka vi sänder mail till. Vilka vi SMS-ar till. När vi gör det osv. Vilka Internetsajter vi besöker. Var vi rör oss geografiskt med mobiltelefon, där kan våra rörelser (om mobiltelefonen är påslagen och du har den med dig) enkelt registreras. Information om vilka sökord vi söker på i sökmotorer talas det även om att lagra, vilket Google redan gör eftersom de sätter en del av sina cookies med en livslängd till år 2038.

Debatten har gått högt om ett eventuellt DNA-register i Sverige. Men det är bara en liten delmängd av allt annat som kan tänkas upplevas som integritetskränkande. EU har andra omfattande planer.

Om EU får som de vill lär det bli så här...

Tillägg 8/12-04:
Nu har nyheten läckt till Aftonbladet :).

// Annica Tiger

Annica Tiger december 6, 2004 10:27 FM