« Bloggtreklöver 19 | Startsidan | Stora skillnader i pension »

13 december 2004

Ett slag i luften

Mycket snack och lite verkstad. Regeringens egen utredning om kvinnofridsuppdragen sågar regeringen och menar på att regeringen står handfallen inför våldet mot kvinnorna.

Problemen ligger inte bara på resurs- och organisationsnivå, men visst är det ett problem i sig, som exempel kan nämnas att Uppsala kvinnojour får sitt bidrag från Uppsala kommunen mer än halverat. Jag misstänker att det gäller flera kvinno- och mansjourer som får bidragen sänkta då kommunernas sparbeting drabbar även dem.

Oroväckande är den brist på könsmaktsförståelse som utredningen påvisar att myndigheterna lider av. Kritiken är hård. Det råder en närmaste total brist på samsyn och konsekvens i denna fråga.

Jens Orback har lite att bita i nu.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 13, 2004 8:47 FM