« Rapport från en soffpotatis | Startsidan | Oansvarig hundägare »

19 december 2004

Böcker inte värda att övervakas?

Kameraövervakningen på Göteborgs universitetsbibliotek raritetsläsesal kanske kommer att stoppas då JK anser att integritetsintresset väger tyngre än behovet att skydda värdefullt material. Integriteten för vem? Den som är ute efter att stjäla böcker eller annat värdefullt material?

Var 30:e sekund tas det en bild och den överförs till det interna datasystemet. Bilderna lagras i 30 dagar. Ja, petar man sig i näsan eller kliar sig i skrevet under tiden man läser kanske det förevigas under 30 dagar. Jag antar att bildmaterialet bara kommer att användas om det upptäcks att något saknas i samlingarna. Bara en masochist skulle väl frivilligt sitta och stirra på varje bildruta dygnet runt utan att det finns en anledning till att kontrollera övervakningsfilmerna?

JK har tidigare bland annat hävdat att bibliotek inte kan betraktas som särskilt stöldutsatta, de senaste årens stölder har påvisat att verkligheten har förändrats. Att ändra sig vore nog en prestigeförlust för JK. Hellre då dra det in absurdum...även om JK hävdar att de bara vill ha en (fällande) dom som kan vara vägledande för kommande (icke) tillstånd, så att inte olika domstolar dömer olika.

Det minner lite som Datainspektionen beslut om Bodils hemsida, ett beslut som rent logiskt borde ha lagts ned halvvägs eftersom utvecklingen sprang ifrån Datainspektionen under handläggningen. Att ändra sig ansågs vara en prestigeförlust för Datainspektionen. Hellre dra då dra det in absurdum...vilket skedde.

NK:s övervakningskameror hade en avgörande roll i utredningen av mordet på vår förra utrikesminister och en fällande dom för förövaren.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 19, 2004 6:14 FM