« Bloggtreklöver 13 | Startsidan | Fler bloggare med munkavle »

7 december 2004

65 timmars arbetsvecka?

8 timmars arbete.
8 timmars sömn.
8 timmars fritid.
(varav ofta några timmar fritid naggas i kanten
av långa restider till arbetet för en del)

Det var en lång kamp för åstadkomma.
Men snart kanske det är ett minne blott?
Personligen tycker jag att det är en bra mix. Livet är inte bara arbete, arbete och arbete. Vi måste få leva också, orka odla våra vänner och framförallt kunna koppla av med sådant som intresserar och berikar livet. Att nagga på sömnen är inte bra. Vi behöver vår sömn för att kunna orka arbeta och leva.

I dag behandlar EU:s ministerråd frågan om arbetstidens längd. Om arbetstidsdirektivet antas blir det fritt fram för 65 timmars arbetsvecka eller 13 timmar per dag...Förslagen innebär ökad risk för större ohälsa, sämre tillväxt och ett samhälle som glider allt längre i från målet om verklig jämställdhet mellan män och kvinnor.

Snart kommer väl förslag om att allas löner ska sänkas för att företagen ska kunna tjäna mer pengar åt sina aktieägare?

// Annica Tiger

Annica Tiger december 7, 2004 7:57 FM