« Bloggtreklöver | Startsidan | Har du Eurocard? »

24 november 2004

Java Plug-in

A vulnerability in the Java Plug-in may allow an untrusted applet to escalate privileges, through JavaScript calling into Java code, including reading and writing files with the privileges of the user running the applet, skriver Sun på sin hemsida.

En säkerhetslucka som upptäcktes redan i juni i år.

Problematiken (tycker jag) ligger i att denna uppgradering får surfaren själv hitta information om och ladda ned för egen hand. Jag tycker att Suns hemsida är osedvanlig svår att navigera på.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 24, 2004 12:14 EM