« Säkerhetslucka i Mozilla | Startsidan | Blogga mer om Sudan »

4 augusti 2004

Elcertifikat

Flera av de stora elbolagen bryter mot lagen om elcertifikat. Det är billigare att betala straffavgiften skriver DN i dag.

Den 1 maj 2003 infördes ett nytt system för att främja utbyggnaden av förnybar energi. Jag måste erkänna att jag missat detta helt. Denna nya avgift belastas konsumentens elräkning i form av en så kallad, elcertifikatsavgift, vars storlek bestäms av leverantörerna.

Elleverantören ska i sin tur använda pengarna till att köpa upp elcertifikat enligt en tilldelad kvot. Ja, tanken är god och jag har inget emot att som elkonsument bidra till utvecklingen av förnybar energi via min elräkning. Men jag vill inte bidra till att betala företagens straffavgifter när de inte bryr sig om att använda mina inbetalade pengar till det syfte som avses med avgiften.

Syftet är att de statliga stöd och bidrag som funnits för att främja utbyggnaden av förnybar energi ska ersättas med detta marknadsbaserade system och att stimulera ökad användning av el från förnyelsebara energikällor. Men vad är vitsen med detta när systemet uppenbarligen inte fungerar?

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 4, 2004 8:35 FM