« Virusmask för mobiler | Startsidan | Poplife »

16 juni 2004

Farligt eller inte?

I dag kommer riksdagen ta ett beslut att genomföra den nya omdiskuterade lagen som gör det möjligt att tvinga mark- och fastighetsägare att tillåta att master för den tredje generationens mobiltelefon (3G) utplaceras, trots att mark- och fastighetsägare inte vill ha dem där. Snacka om att bli överkörd av en ångvält.

Socialdemokraterna har gått ihop med moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet och på så sätt är det möjligt att genomföra lagändringen. Folkpartiet har tydligen vänt kappan efter vinden, as usual.

Idag finns runt 5 000 basstationer eller 3G-master i landet och i början av nästa år ska det finnas runt 18 000 är det planerat och med den nya lagen lär det kanske kunna genomföras. Mark- och fastighetsägare som sagt nej av olika skäl har sinkat utbyggnaden rejält för teleoperatörerna och därför har de inte klarat av sina ursprungliga utbyggnadslöften till Post- och telestyrelsen.

Det finns idag en stor oro för hur strålningen från mobilmasterna kan påverka människor. Så länge inte ens experterna är inte ense om hur vi påverkas av effekterna bör man kanske ta det Lila Löfbergs. Många kommuner i landet vill införa så kallade lågstrålande zoner som ska vara fria från 3G-master. Deras planer lär gå i stöpet nu. Elöverkänsliga har snart inga frizoner kvar med andra ord.

Jag personligen vill gärna att man tar reda på lite mer om eventuella risker för både människor och djur. Bevisligen finns det människor som påverkas och mår dåligt. I det långa loppet kan det vara intressant. Tänk om det visar sig om tio år att det inte är hälsosamt? Varför undviker man att bygga skolor och daghem nära en kraftledning och samtidigt placerar man 3G-master istället i närheten. Det är samma ickejoniserande strålning det handlar om.

WHO:s studier och en studie vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har konstaterat ett svagt samband, "möjligen cancerogena", mellan magnetfält och leukemi. Visst måste utvecklingen gå framåt. Men vi kanske ska försöka gå i samma takt när det gäller riskanalyser och inte rusa åstad hej vilt.

// Annica Tiger

Annica Tiger juni 16, 2004 9:08 FM