« Barnfetman ökar | Startsidan | Mer sol åt folket »

2 juni 2004

Duschcremé mot våld?

Saxat ur (FL-Net):
I Sverige utsätts 1 av 3 kvinnor någon gång för våld.
Huvuddelen av våldet sker inom hemmets väggar.
Hälften av alla våldshandlingar bevittnas av barn.
Hälften av Sveriges kommuner saknar kvinnojourer.
Det är klara fakta som The Body Shop utgår ifrån när man startat en landsomfattande kampanj mot våld i hemmet i samarbete med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Kampanjen som kommer att drivas i samtliga The Body Shops butiker syftar framförallt till att öka medvetenheten kring våld i hemmet. Under kampanjen går tio kronor av varje såld duschgelé till kvinnojour.com.

Att kombinera marknadsföring med sponsring av ett behjärtansvärt ändamål måste väl anses som helt okey? Nu tycker jag förstås att det är samhället som ska stå för kalaset.

Att bygga allt på välgörenhet
och frivilliga krafter går inte i längden.

// Annica Tiger

Annica Tiger juni 2, 2004 2:57 EM