« Fyrklöver | Startsidan | Fahrenheit 911 »

6 maj 2004

Elektroniska fotspår

Talesättet elektroniska fotspår börjar bli allt mer skrämmande. Enligt månadens Big Brother Bulletin så lagras allt du gör via Bredbandsbolaget.

Citerat ur månadsbladet:
Bredbandsbolaget sparar redan idag information om vilka sajter deras kunder besöker. Enligt företagets marknadschef, Lars Andersson, ställer polisen krav på detta. Det är intressant, eftersom den obligatoriska lagring av människors elektroniska aktivitet (såsom surfande, ringande och mailande) som EU vill genomföra ännu så länge bara är ett förslag. Dessutom är det intressant att notera att Bredbandsbolaget i den finstilta delen av sitt avtal med kunderna ("Allmänna villkor - Abonnemangsavtal privatabonnemang") förbehåller sig rätten att samla in information om kundernas besökta sajter, och använda informationen för "profilering" och marknadsföring.

Visst kan det tyckas harmlöst att det någonstans lagras vilka sajter du besöker. Men varför ska lagring ske av vilka sökningar du gör på sökmotorer, vilka du sänder mail till och vad du gör på olika portaler. Det är, har jag i alla fall trott, bara i fall när abuseavdelningen blir inblandad som dylik information kan komma till nytta. Då i form av när en viss abonnent varit uppkopplad eller inte och vilket ip-nummer den då har haft. Men vad ska resten av informationen användas till?

Frågor som är viktiga, tycker jag, är även – hur länge sparas informationen? Hur lagras den? Vad används den till? Vem använder den? Finns det tystnadsplikt? Vem kan få tillgång till den? Jag är övertygad om att det inte bara är Bredbandsbolaget som lagrar människors elektroniska aktivitet. När kommer Telia ut ur garderoben :). Alla andra Internetleverantörer? Det är nog bäst att kolla det lilla finstilta i de allmänna villkoren numera.

// Annica Tiger

Annica Tiger maj 6, 2004 6:50 FM