« Netsky och bluff-SMS | Startsidan | Påskpynt »

7 april 2004

RFID

Rfid. Jag har hört talas om det förut, men inte varit så intresserad av vad det innebär. Men i måndagens Computer Sweden fanns det artiklar som väckte mitt intresse.

Rfid står för Radio Frequency Identification. En teknik för trådlös överföring (passiv) av små datamängder på nära håll. Det finns aktiva dito, som ger längre räckvidd.

Jag kan tänka mig att denna teknik har en framtid för sig. Det kanske skulle vara en hit att placera lite aktier i denna bransch?

Användningsområdena verkar obegränsade, passerkortsystem, logistik, prislappar, produktionslinjer, underlag för debitering, märkning av blodprover, biljettkontroll, biltullar och i mobiler – ja, listan kan bli hur lång som helst.

Det som intresserar mig mest är frågan om Rfid kan bli ett hot mot den personliga integriteten. Vem tar ansvar för att exempelvis varuetiketten på en jacka jag köper avaktiveras vid betalningen. För vem har intresse av att den fortfarande ska kunna avläsas när jag bär den? Vem har intresse av att veta om jag slängt den efter ett år och vart?

Vem tar ansvar för att systemet inte missbrukas? Om ett sjutillhållarlås märks med en rfid-etikett så bör den avaktiveras vid installationen i min dörr. Annars kan kanske någon scanna av koden otillbörligt och tillverka nycklar för att ta sig in i mitt hem. Inget inbrott (då de går in med nycklar), inga försäkringar som gäller.

Scenariot att senila faster Agda får ett inopererat chips bara för att hon lättare ska kunna spåras och identifieras om hon rymmer allternativt kommer bort är inte långt borta. Eller att andra personuppgifter kopplas ihop med rfid-etiketter för att hålla ordning och reda på vart var och en gör, eller inte gör. Storebror ser dig.

Artiklarna i Computer Sweden är bakom lösenord så dit är det ingen idé jag länkar. De skulle nog stämma skjortan av mig om jag lade ut koden här, tillgänglig för alla. Men du som är eller blev intresserad nu kan söka på Rfid på ex. http://www.google.com/. Det finns en hel del att läsa, både på engelska och svenska.

// Annica Tiger

Annica Tiger april 7, 2004 7:26 FM