« Gravöl | Startsidan | Spam »

4 december 2003

Mansförtryck

Mansförtryck nämns i artikeln jag länkar till nedan. Ja, kanske det. Dock ska inte det större problemet kvinnoförtryck negligeras. Det går inte att förringa ett stort problem genom att peka på ett annat mindre.

– Kvinnorna måste inse att det inte går att både lägga beslag på 80-85 procent av föräldraledigheten och samtidigt hoppas på en jämställd arbetsmarknad, säger Anna Hedborg i en debattartikel i dag.

Jag är böjd att hålla med henne. Det går inte att äta kakan och samtidigt ha den kvar. Av utfrågade pappor var det 18 procent som vill dela mera lika på föräldraledigheten. Förvånansvärt var att siffran bland kvinnorna bara var 13 procent. Skillnaden är visserligen inte stor mellan könen, bara fem procent. Men ändå!

Jag har ofta skrivit om detta. Jag personligen vill ha kvoterad pappaledighet, alltså dagar som inte går att skriva över på mamman. Tas de inte ur ska de förfalla. Då är det mannen som ansvarar för dem och kvinnan kan inte påverka. Dock ska de givetvis inte användas till älgjakter och liknande. För handen på hjärtat, statistiken påvisar att i vissa län verkar det vara så att papporna bara blir aktiva just under älgjakten :).

Men hur som haver. Jag är förundrad över att inte fler kvinnor aktivt i handling arbetar mot det mål som de säkert eftersträvar, ett mer jämlikt samhälle. Det skulle vi alla vinna på.

Om inte männen tar ut sin ledighet kan arbetsgivarna fortsätta med att vara njugga med ledighet för män. Tog fler män ut sin ledighet skulle det motståndet vara tvunget att minska och lätta för kvinnor som kanske slipper frågorna om de planerar barn vid anställningsintervjuerna. Det skulle även bli svårt för arbetsgivaren att fortsätta med "dolda" avsked (ofta skylls på arbetsbrist) för att en kvinna blivit gravid/fött barn.

Men den stora vinnaren här vore barnen. En fördjupad kontakt med båda föräldrarna stärker banden. Först när både mamma och pappa är hemma och deltar lika aktivt i barnens uppfostran lägger vi grunden till ett jämställt samhälle. Dessutom som bonus kommer det med all sannolikhet bli svårare för kvinnor att skärma bort mannen vid eventuell skilsmässa eller tvärtom – minskad andel av män som undandrar sig sitt föräldraansvar. Ja, båda sorter finns tyvärr.

Jag har ofta skrivit om hur förunderligt det är att vi fortfarande särskiljer barn efter kön. Det är små, små detaljer, som många kanske inte ens tänker på.

Rosa täcken och ljusblå dito. Undersökningar har visat att tjejbebisar ofta hålls inåtvända mot kroppen, men killbebisar ges vidare vyer genom att bäras tvärsom. Små flickor ska inte ta för sig, men småkillar uppmanas till bus och stoj. Det ställs olika krav på tjejer och killar när det gäller att hjälpa till hemma. Ja, listan kan göras lång.

Barn gör inte som vi säger, utan dom gör som vi gör.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 4, 2003 8:45 FM