« Djurplågeri | Startsidan | Härsken fisk »

29 november 2003

Tung protest

Amnesty International anser att våld mot kvinnor är det mest genomgripande människorättsproblemet i dagens samhälle. Ett omfattande problem runt om i världen. Amnesty anses som seriösa. Jag hoppas verkligen att de som förnekar att denna problematik med våld mot kvinnor existerar - nu får sig en tankeställare. Det går djävligt bra att racka ned om det är en feminist som framför buskapet, men kanske svårare om Amnesty gör detsamma?

Jag skriver ofta om våld mot kvinnor. Jag vill dra mitt strå till stacken och informera om detta stora problem som finns. Många bryr sig inte. Många tycker att det inte angår dem. Många tycker att det är en privatsak mellan hemmets väggar. Många tror att det bara är en viss sorts kvinnor som blir utsatta, osv. Men så är det inte. Det kan drabba alla. Säkert finns det någon i din omgivning som utsätts för detta, till och med kanske utan din vetskap. Det står inte stämplat i pannan "kvinnomishandlare" eller "misshandlad".

Närmare 7.000 personer ansöker varje år om besöksförbud, knappt hälften av anökningarna beviljas. De flesta fall gäller kvinnor som utsatts för allvarliga hot, misshandel eller andra övergrepp från en närstående man.

Men långtifrån alla män respekterar besöksförbudet. Förra året anmäldes c.a 5.000 fall av överträdelse, antingen en eller flera gånger mot samma kvinna.

Då kan man ju stillsamt undra vilken nytta detta skydd är. Egentligen? Varför blir inte straffen för överträdelse mot tilldömt besöksförbud mer kännbara?

// Annica Tiger

Annica Tiger november 29, 2003 5:54 FM