STARTSIDAN - ANSLAGSTAVLA - ACTIVE X - ABC-KOM IGÅNG - CGI - DIVERSE - FAQ - FORMULÄR - FRAMES - GRAFIK - DHTML - HTML4 - HTML - JAVA - JAVASCRIPT - LISTOR - LÄNKAR - SITEMAP - SÖK - TABELLER - TEXT - ANNICA TIGER - TIGER-LÄNKAR - TIPS - STYLE SHEETS - CSS - WAP - WEB-DESIGN - XHTML - XML

JAVA - applets på hemsidan

Java
Lägga in ett applet
Enkla java-applets

Java
java Java är ett programmeringsspråk som öppnar helt nya möjligheter för både användare och programmerare. Det liknar programmeringsspråket C++, men har förändrats och förbättrats. Ursprungligen utvecklades Java (1991) för att användas i olika typer av elektronik, typ brödrostar eller diskmaskiner. Java började användas på webben 1995 då Netscape började använda det i sin browser. Java kan användas för att skapa interaktiva sidor på Internet. Applets (små program) distribueras över Internet och körs lokalt (på hårddisken) hos besökaren.

Program skrivna i Java är plattformsoberoende. Det innebär att de fungerar lika bra på en Unix arbetsstation som på en PC, såvida de inte är specifikt skrivna för en sorts plattform. Det enda kravet för att de ska kunna köras är att användaren har en web-läsare som kan hantera Java-kod (att den har en javatolk). En applet är en säker tillämpning, ryktena om att de skulle sprida virus är överdrivna. Den kan inte komma åt användarens hårdisk för att läsa någon fil utan att systemet tillåter den. Men visst finns risken det ska inte förnekas. Du kan avaktivera stödet för java i din browser om du är osäker.

Sun har släppt tre större versioner:
Java 1.0.2, Java 1.1.5 och nu senast Java 2. Fast var sparsam med att använda java i viktiga sammanhang på din sida. Att bygga upp hela navigationen på ett java-applets är ganska dumt, såvida man inte tillhandahåller ett text-baserat alternativ. Du kan hämta Java Develoment Kit (JDK) hos Sun samt få mer information om hur det används/hur du gör. En programmerare skriver sin kod (kallas för källkod) och sparar den som en .java fil (textfil). Den kompileras sedan i en kompilator (ex. JDK) och sparas som en .class fil (bytekod). Detta innebär att du som användare/hemsidessnickrare inte kan gå in i en .class fil och ändra på något. Man kan nästan säga att en bytekodsfil är ett program och en .exe fil går man inte in och ändrar i ;).

Lägga in ett applet
En Java-applet infogar du på din web-sida med taggen <applet></applet>, i html 4.0 är taggen applet ersatt med object. Här nedan ett enkelt exempel på hur det kan se ut.

<applet code="fil.class" height="50" width="20">
<param name="image" value="bild.gif">
Text till de browsers som inte stödjer applets
</applet>

Ligger din .class-fil i samma mapp på servern som själva dokumentet räcker det med att skriva code="fil.class". Observera att filnamn är *case sensitive*, det är viktigt att skriva in filnamnet exakt så som det är sparat. Ligger .class-filen i en annan mapp på servern eller ute på nätet på en annan web-adress ska man använda attributet codebase.
<applet code="fil.class" codebase="/mapp/url" height="50" width="20"> Ligger filen i en undermapp (man utgår från den mapp html-filen ligger i) döpt till exempel ska du skriva codebase="exempel/" och ligger den på en annan server blir det codebase="http://domän/.../eventuell_mapp/".

<param> används för att överföra parametrar/instruktioner till ett applet. Kan finnas x antal param inom taggen applet. Kan vara som i exemplet ovan att den *pekar* mot en bild eller att den anger bakgrundsfärgen som här nedan,
<param name="bgColor" VALUE="255,255,255">
Ofta medföljer en readme.txt fil med instruktioner om vad som kan ändras via param om du hämtar ditt applet hos någon gratis-resurs på nätet.

Tänk på att copyright även omfattar applets. Men om du vill testa hemma på hårddisken bara för att lära dig så kan du *fiska* upp .class filen (gäller enkla applets) via din browser. I browsern kan du på http://www.tiger.se/dok/anitext.html kika på koden via View/Page source (visa källa) i din browser och se vad .classfilen heter. I detta fall heter den AnimText.class. Fiska då upp .classfilen genom att i location (adressfältet) skriva in http://www.tiger.se/dok/AnimText.class. Web-läsaren kan inte hantera .class-filen så den frågar vart du vill spara den på din hårddisk. Spara ned .html-dokumentet på samma gång så får du alla koder och kan försöka modifiera dem efter eget behov. Det är inte alltid detta funkar samt, samt att vissa applets är programmerade (ofta kommersiella applets) så att man inte kan kopiera det till sin sida. Respektera copyright-reglerna, använd bara fria applets, se avsnittet nedan. Filerna kan även *fiskas* upp från browser-cachen för den mer vane :).

Enkla java-applets
Här nedan har jag lagt in några enkla exempel på java-applets. Ser du inget beror det på att din läsare inte kan hantera java. Guider och dokumentation hittar du hos Webreference eller hos Stars. Ett av de mest populära är lake-applet.

© Annica Tiger a_t@tele2.se

Besök gärna min blog

Mina andra sidor ser ni nedan.

www.tiger.se, www.atiger.se, www.tiger.pp.se, www.atiger.pp.se, www.atiger.nu och www.nodaddy.se.


STARTSIDAN - ANSLAGSTAVLA - ACTIVE X - ABC-KOM IGÅNG - CGI - DIVERSE - FAQ - FORMULÄR - FRAMES - GRAFIK - DHTML - HTML4 - HTML - JAVA - JAVASCRIPT - LISTOR - LÄNKAR - SITEMAP - SÖK - TABELLER - TEXT - ANNICA TIGER - TIGER-LÄNKAR - TIPS - STYLE SHEETS - CSS - WAP - WEB-DESIGN - XHTML - XML