Tillbaka

 
 

För att detta ska funka måste du tanka ned zipfilen som innehåller de bilder som klockan byggs upp i. Det gör du här. Se till att du lägger JavaClock.class i samma mapp som ditt dokument. Sedan lägger du den uppzippade mappen med bilder som en under-katalog till den mapp dokumentet finns i. Undermappen döper du till pictures, med små bokstäver. Det medföljer även en sida med själva koden i.

<applet code=JavaClock.class id=JavaClock width=72 height=20>
</applet>