STARTSIDAN - ANSLAGSTAVLA - ACTIVE X - ABC-KOM IGÅNG - CGI - DIVERSE - FAQ - FORMULÄR - FRAMES - GRAFIK - DHTML - HTML4 - HTML - JAVA - JAVASCRIPT - LISTOR - LÄNKAR - SITEMAP - SÖK - TABELLER - TEXT - ANNICA TIGER - TIGER-LÄNKAR - TIPS - STYLE SHEETS - CSS - WAP - WEB-DESIGN - XHTML - XML

Diverse - smått och gott

Fixerad bakgrund
Marquee
Bild och ljud, allmänt
Bild
Ljud
Meta

Fixerad bakgrund
Detta fungerar ännu bara i Internet Explorer. Du kan få en bakgrundsbild att till synes stå still, vara fixerad, medans du rullar texten via rullningslisten. Det finns möjlighet att se ett exempel här. Du lägger till bgproperties="fixed" i body-taggen.
<body background="filename.gif" bgproperties="fixed">.
Givetvis kan du som vanligt ange text, link osv.

Marquee, rullande remsa
Klicka här för att se ett exempel på marquee. Fungerar i de flesta browsers numera.
<marquee>denna text rullar över skärmen</marquee>
Ska du använda font tillsammans med marquee sätt den utanför. <font face="arial,helvetica" size="+2"><marquee>denna text rullar över skärmen</marquee></font>

Det finns ett annat sätt att få en remsa som syns både i Netscape och IE. Ladda ned Gifcon för win 95 här och skapa en så kallad Banner. Det är lätt att skapa en sådan i detta program. Följ bara de enkla direktiven, använd dess wizard. Men det blir en gif.bild, så att du bör vara medveten om att ju större (i filstorlek) banner desto längre nedladdningstid.

Lägga in bild och ljud
Nedan följer några avsnitt som tar upp hur du lägger in ljud och bild på din hemsida. Men tänk på att det är många om, men och kanske när det gäller att få det att fungera. Mycket är beroende av vad din besökare har för utrustning på sin dator, ljudkort, ett bra grafikkort och x antal plug-ins/stödprogram både i browsern och i operativsystemet. Exemplen nedan är valda för att fungera i både Netscape och Internet Explorer. Vissa saker kräver att servern är rätt konfigurerad, ett exempel på detta är bakgrundsmusik via .mid-filer och Real Audio. Tänk även på att en sida kan bli mycket tungladdad om du väljer att lägga ALLT på samma sida, låt din besökare välja genom att förse med länkar och dela upp på olika sidor.

Bild
Förkortningen MPEG betyder Moving Picture Experts Group och är ett ISO-standardiserat format för ljud- och videokompression. En videosnutt med filändelsen .mpeg (.mpg) kan du koda in så här.
<A HREF="fil.mpeg">Kolla in en levande fästing</A> Kolla in en levande fästing

Filformatet .avi (Video for Windows) är ett videoformat som Microsoft stödjer (utvecklat av Intel Indeo). Internet Explorer har internt stöd för .avi. Du kan länka som vanligt,
<A HREF="fil.avi">Kolla in elefanten!</A> , Kolla in elefanten!.

Det digitala videoformatet QuickTime (.mov) har utvecklats av Apple. Du kan tanka ned Quick-time här!, finns både för PC och Mac. Du kan länka med en vanlig länk,
<a href="film.mov">En kort .mov-snutt</a> En kort .mov-snutt. Du kan även *bädda* in den i sidan med hjälp av embed, kika här!

Flash har blivit mycket populärt att ha på sina sidor, det ger möjlighet att använda animationer med ljud. Besökaren måste ha en plug-in för att kunna njuta av resultatet :) och för att skapa animationen behövs ett speciellt program, bägge finna att tanka ned hos Macromedia. Här hittar du en svensk guide, Flashskolan.

Ljud
Ljudformatet MIDI (.mid) är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface. Filerna innehåller ingen ljuddata utan information om hur ljudet ska spelas upp. Vanligt filformat för bakgrundsmusik på hemsidor, dock givetvis måste besökaren ha ett ljudkort för att höra din musik. Tänk dock på att många inte gillar bakgrundsmusik på hemsidor utan klickar på BACK-knappen på en gång om de hör att sidan innehåller bakgrundsmusik. Med en "console" (kontrollpanel) kan besökaren välja om starta musiken/stänga av den. Den kan se lite olika ut beroende på vilka plug-ins/stöd besökaren har i sin browser.

Stor "console"
<embed src="fil.mid" width="144" height="60" controls="console" hidden="false" autostart="false">
Liten "console"
<embed src="fil.mid" width="144" height="15" controls="smallconsole" hidden="false" autostart="false">

Här kan du se hur det ser ut och låter!
Vill du att musiken ska starta så fort sidan laddas in lägg till attributet autostart="true". Vill du inte ha en "console" skriv in hidden="true".

Taggen bgsound (bakgrundsmusik) är specifik för Internet Explorer, numera kan denna browser tolka embed. Vill du för säkerhets skull koda så att även den Internet Explorer som inte klarar av att tolka embed ska kunna höra musiken skriver du som nedan. Embed ignoreras i så fall, noembed likaså och browsern *läser* in bgsound. Vill du se/höra, kika in här! Eftersom du inte ska ha en "console" kan du dra ned height och width till 1 pixel vardera.

<embed src="ljud.mid" width="1" height="1" autostart="true" hidden="true">
<noembed>
<bgsound src="ljud.mid">
</noembed>
</embed>

Ljudformatet wave (filändelse .wav) är ett standardljudformat för bl.a Windows. Det innehåller ljuddata, digital representation av analoga signaler. För att spela upp ljudfiler av formatet .wav används t.ex Mediaspelaren i Windows. En ljudfil med filändelsen .wav kodar du in som ovan beskrivet i avsnittet om .mid. Här kan du se hur det ser ut och låter!
Du kan även länka till en wav-fil, klickar besökaren på länken öppnas filen och besökaren kan lyssna på filen, under förutsättning att lämpligt program finns för att använda för detta hos besökaren. <A HREF="fil.wav">Lyssna på min Tiger!</A>
Lyssna på min Tiger!

Mp3 står för Mpeg Layer 3. En mp3 fil är en packad wave-fil. Här laddar du hem en mp3-spelare - http://www.winamp.com. Det en stor svart marknad med piratkopierade låtar, tänk på att det är olagligt att sprida mp3:or, både på nätet och i verkliga livet. På http://www.mp3.com/ finns filer att tanka ned som är fria för privat bruk.

Nackdelen med att ha ljud och bild på sin sida är att det tar tid att ladda ned filen för besökaren och först när den är nedladdad kan filen visas/köras, vanlig *download*. När du använder Real Audio kan du *streama* vilket innebär att filen visas/körs nästan på en gång och besökaren upplever inte någon lång nedladdningstid. Du länkar inte som vanligt direkt till din .ra-fil utan du gör först en .ram-fil där du skriver in den kompletta sökvägen till din .ra fil, denna fil gör du i en texteditor (förslagsvis NotePad, Anteckningar). Ett exempel ser du nedan, glöm ej att spara den med filändelsen .ram.

En .ram fil

Denna fil ovan anropar du i ditt html-dokument via:
<a href="net1e.ram">Klicka här!</a>
Klicka här!
Har du ej Real Audio - hämta det här!

Meta
Som nybörjare är kanske meta inte det första man behöver lära sig, men detta är en användbar tagg. Taggen <meta> används till sån information som inte kan läggas i dokumentet på annat sätt. Taggen <meta> ska ligga inom <head></head>. Taggen <meta> har tre attribut, name, content och http-equiv, under ett ex: på hur det kan se ut. Observera att meta-taggen ska ligga i en enda rad (dvs ej på två rader) i din fil, här kan det bli oavsiktliga radbrytningar i exemplen.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
<head>
<meta name="Author" content="Annica Tiger">
<meta name="Description" content="En nybörjarguide på svenska">
<meta name="KeyWords" content="HTML,guide,nybörjare">
<title>HTML-nybörjarguide</title>
</head>
<body>
.....
.....
</body>
</html>

Doctype anger vilket "språk" (dialekt) dokumentet är skrivet på, HTML 4.0 enligt ovan. Denna rad fylls i av de flesta HTML-editorer. Skriver du med mycket MSIE-taggar kan du använda
<!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//Microsoft//DTD Internet Explorer 3.0 HTML//EN">
HTML 4.0 standard (strict)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
HTML 4.0 när man använder frames
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
om du inte väljer att använda den för *strict*.
Vill du koda sidan i HTML 3.2 ska du använda
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

Description är det som visas som ingress vid katalogisering/sökning. Viktig om du ska registrera sidan proffsigt. KeyWords, här anger du de sökord som sökmotorerna ska "fastna" på vid en sökning. Använd alltid små bokstäver. Ju fler ord fler träffar, dock max. 1024 tecken samt upprepa ej samma ord. En del sökmotorer ignorerar återupprepningar av samma sökord. Flerordssökning anges via ett mellanslag, enordsökningar separeras med ett komma-tecken, ex "guide,göra hemsidor,frames,cgi,html,koda hemsidor,tabeller"

Har du gjort en adressändring och vill länka över nyfikna surfare till den nya adressen. Lägg för säkerhets skull en klickbar länk på sidan också.
<meta http-equiv="Refresh" content="0; URL=http://din_nya_url">
Eller om du bara vill uppdatera sidan ex. vart 15:e sekund
<meta http-equiv="Refresh" content="15; URL=http://url_sidan.html">

Vill man se till att besökaren få en "färsk" sida, dvs att den ej plockas upp ur browserns cache kan man ange följande meta-taggar. Observera att datumet ska vara sedan länge passerat.
<meta http-equiv=expires content="Tue, 10 Aug 1996 14:26:12 CET">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">

För MSIE 5.0 kan följande rad läggas till:
<meta http-equiv="expires" content="-1">
Läs mer om detta här!

Ibland vill man kanske undvika att sidor indexeras av sökrobotarna, se exemplet nedan. Vill man inte heller att länkarna på sidan ska *följas* skriver man in nofollow i content -
content="noindex, nofollow"
<meta name="robots" content="noindex">
här kan du läsa mer och få information om hur du lägger upp en robots.txt.

© Annica Tiger a_t@tele2.se

Besök gärna min blog

Mina andra sidor ser ni nedan.

www.tiger.se, www.atiger.se, www.tiger.pp.se, www.atiger.pp.se, www.atiger.nu och www.nodaddy.se.


STARTSIDAN - ANSLAGSTAVLA - ACTIVE X - ABC-KOM IGÅNG - CGI - DIVERSE - FAQ - FORMULÄR - FRAMES - GRAFIK - DHTML - HTML4 - HTML - JAVA - JAVASCRIPT - LISTOR - LÄNKAR - SITEMAP - SÖK - TABELLER - TEXT - ANNICA TIGER - TIGER-LÄNKAR - TIPS - STYLE SHEETS - CSS - WAP - WEB-DESIGN - XHTML - XML