STARTSIDAN - ANSLAGSTAVLA - ACTIVE X - ABC-KOM IGÅNG - CGI - DIVERSE - FAQ - FORMULÄR - FRAMES - GRAFIK - DHTML - HTML4 - HTML - JAVA - JAVASCRIPT - LISTOR - LÄNKAR - SITEMAP - SÖK - TABELLER - TEXT - ANNICA TIGER - TIGER-LÄNKAR - TIPS - STYLE SHEETS - CSS - WAP - WEB-DESIGN - XHTML - XML

HTML 4.0 - kort introduktion

HTML 4.0 - kort introduktion
Borttagna element
Nedskrivna element
Nya element
Nya attribut

HTML 4.0 - kort introduktion
Under avsnittet HTML kan du läsa om hur man använder markeringsspråket HTML. Det gäller givetvis även här. Redan 1997 antogs HTML 4.0 och 24 december 1999 kom version 4.01 - men fortfarande så har inte alla nya element (taggar) och dess attribut stöd i alla browsers. Tänk på detta när du gör dina sidor och använder HTML 4.0, en del fungerar galant i både NS och MSIE, en del endast i någondera och en del inte alls.

Det finns 3 olika rekommendationer, vilket kanske kan skapa lite förvirring.
HTML 4.0 standard (strict)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
HTML 4.0 när man använder frames
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
HTML 4.0 inkluderade nedskrivna element (loose) - denna bör användas om man vill fortsätta att använda några av de nedskrivna elementen som font osv.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

Borttagna element
Tre element har försvunnit helt. Dock lär ingen sakna dem kanske och de skall ersättas med elementet <pre>. De som tagits bort helt är listing, plaintext och xmp. Är du nyfiken på vad de gjorde kan du kika på listan över element i HTML 3.2. Taggen pre är bra till mycket, du kan läsa mer om den under avsnittet Text/formatering.

Nedskrivna element
Med nedskrivna menas att de fortfarande givetvis fungerar, dock har de ersatts med nya i HTML 4.0 eller via Style Sheets och kanske försvinner helt i nästa rekommendation. Men som jag nämde ovan - alla browser stödjer inte HTML 4.0 fullt ut än, så du behöver inte panikrensa bort alla dessa nedskrivna element från dina sidor. Vill du använda dem rekommenderas att använda rätt doctype:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
De som är nedskrivna är applet (ersätts av object) och isindex (ersätts av input). Sedan har vi basefont, center, font, strike och u som ska/kan ersättas genom att använda Style Sheets. Två äldre "listor" menu och dir har skrivits ned. Vad var och en gör kan du se på listan över taggar i html 4.0 - de är rödmarkerade.

Nya element
Det har tillkommit en hel del nya element. En del element är helt nya men några bara nya till det måtto att de listats i gällande rekommendation, men har använts tidigare. En del kanske du redan har använt, känner igen - som exempelvis frames och param. De finns listade här, listan över taggar i html 4.0 - de är grönmarkerade samt gråmarkerade om det gäller element i frames. Vill du se en mer detaljerad lista hos W3 finns den här. De nya elementen är:
abbr - logisk förkortning, exempelvis
<abbr>m.m</abbr>, vill man explicit ange att det är en svensk förkortning kan man infoga attributet lang
<abbr lang="sv">m.m</abbr>, en förklaring av förkortningen kan man ange via title:
<abbr lang="sv" title="med mera">m.m</abbr>

acronym - logisk förkortning (akronym - initialer), ex.
<acronym>FN</acronym>, vill man explicit ange att det är en svensk förkortning kan man infoga attributet lang
<acronym lang="sv">FN</acronym>

bdo - ange åt vilket håll sidan ska läsas/skrivas - en del språk går ju tvärsemot hur vi läser/skriver svenska.
<bdo dir="rtl"> </bdo> - höger till vänster
<bdo dir="ltr"> </bdo> - vänster till höger

del - en ändring kan infogas och det som bortagits kan markeras via:
<del>Borttaget</del>,se ins nedan

ins - infogat i efterhand
<ins>Infogat i efterhand</ins>
Kombination av både del och ins skulle kunna se ut så här:
Nya kilopriset är <del>49 kr</del><ins>50 kr</ins>

q - <q>Kort citerad text</q> utan de styckebrytningar som blockquote genererar.

span -platshållare för exempelvis stilinformation i Style Sheets.
<span style="color: red">Några röda ord</span>

noscript - se avsnittet javascript

object - elementet object ska på sikt ersätta img och applet m.m, dock är stödet dåligt än.
<object classid="java:applet.class" width=200 height=50>
</object>

frame - ram i en frame, se mer om detta under avsnittet Frames.

frameset - dela upp sidan i ramar, se mer om detta under avsnittet Frames

noframes - alternativ till frame, se mer om detta under avsnittet Frames

iframe - *inbäddad* frame, se mer om detta under avsnittet Frames

label - etikett för en kontroll i formulär, se mer om detta under avsnittet Formulär

legend - följer omedelbart efter fieldset (se nedan) och blir en etikett för kontrollgruppen fieldset skapar, icke att blanda ihop med label som ger en etikett till en enskild kontroll. Se mer här!

button - skapa egna knappar i form, se mer om detta under avsnittet Formulär

fieldset - med elementet fieldset grupperar du in kontroller och etiketter i ett formulär, stödet kanske inte är det bästa än men i Explorer blir varje fieldset inramat av en tunn linje. Se mer här!

optgroup - att logiskt gruppera de olika valen (option) i en rullgardinsmeny. Stödet är dåligt hittills, men tanken är att dela upp menyerna i undermenyer. Se mer här!

col - tabellkolumn, se mer om detta under avnittet Tabeller/Exempel på tabeller

colgroup - kolumnggrupp i table, se mer om detta under avnittet Tabeller/Exempel på tabeller

tbody - tabellkropp, se mer om detta under avnittet Tabeller/Exempel på tabeller

tfoot - tabellfotnot, se mer om detta under avnittet Tabeller/Exempel på tabeller

thead - tabellhuvud, se mer om detta under avnittet Tabeller/Exempel på tabeller

param - parameter, se mer om detta under avsnittet Java hur param kan användas för att ange olika parametrar till ett applet och numera object.

Nya attribut
Ny attribut har tillkommit (här hittar du en komplett lista), bl.a dessa nedan:

Olika händelser (events)
som kan via scripter kopplas till elementet, onClick, onDbclick, onMouseover, onMousemove, onMouseout, onKeypress, onKeydown och onKeyup. Samt onLoad och onUnload som via script *triggar* händelser vid dokumentets in- och urladdning, onSubmit som *triggas* när man klickar på en Submit-knapp och många fler- se mer om dessa händelser här.

Kärnattribut som innefattar:
title="en textsträng"
<a href="http://www.netscape.com/" title="Denna länk leder till Netscape">Netscape</a>
style="formatmall"
<p style="text-align: center">Centrerad text</p>
id="id" - man ger elementet ett unikt namn
<p id="andratext">
class="class" - anger vilken klass ett element tillhör
<a class="stor" href="styltext.html#Exempel">Tillbaka</a>

Språkattribut som omfattar
lang="språkkod" och anger vilket språk ett visst element är skrivet i.
<meta name="author" lang="sv" content="Annica Tiger">
dir="ltr" eller med attributet rtl anger åt vilket håll texten går, left to right eller right to left. Alla skriver/läser ju inte åt samma håll som oss :).

En del attribut är nedskrivna vilket innebär att man kan/ska/bör använda Style Sheets istället. Att använda align i exempelvis:
<p align="center">Centrerad text
kan ersättas via:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<head>
<title>Min hemsida</title>
<style type="text/css">
p {text-align: center}
</style>
</head>
<body>
<p>Centrerad text
</body>
</html>

© Annica Tiger a_t@tele2.se

Besök gärna min blog

Mina andra sidor ser ni nedan.

www.tiger.se, www.atiger.se, www.tiger.pp.se, www.atiger.pp.se, www.atiger.nu och www.nodaddy.se.


STARTSIDAN - ANSLAGSTAVLA - ACTIVE X - ABC-KOM IGÅNG - CGI - DIVERSE - FAQ - FORMULÄR - FRAMES - GRAFIK - DHTML - HTML4 - HTML - JAVA - JAVASCRIPT - LISTOR - LÄNKAR - SITEMAP - SÖK - TABELLER - TEXT - ANNICA TIGER - TIGER-LÄNKAR - TIPS - STYLE SHEETS - CSS - WAP - WEB-DESIGN - XHTML - XML