Tillbaka Denna text rullar över skärmen.

Koden är:
<marquee>Denna text rullar över skärmen</marquee>