AlexWarp for Java

Tillbaka
Klicka och dra på Tigern och se vad som händer.
Ersätt bilden med lämpligt hata-objekt, exempelvis Bill Gates eller Bildt.
Det som är rödmarkerat kan/ska du ändra på i så fall!
Applet är gjort av Alex Rosen.
Ladda ned alla medföljande i en zipfil, instruktioner medföljer.

<applet code="AlexWarp.class" width=255 height=250>
<param name=image value="tiger.GIF">
Din browser stödjer inte Java!
</applet>

Din browser stödjer inte Java!