back Tillbaka

Din browser stödjer inte Java!

Det som är rödmarkerat är det du ska/kan ändra på! Alla filer som behövs till detta applet finns zippat i en .zipfil du kan få här. Du lägger bara in nedanstående kodrader i HTML-editorn och kopierar in filen Animtext.class till samma mapp. Den okompilerade programmeringskoden (källkoden) finns i AnimText.java. Denna fil kan du läsa i en text-redigerare, ex Notepad. Vill du ha andra färger/teckensnitt kan du läsa i Animtext.java vad som kan ändras. Även om man inte är van att läsa programmeringskod så kan man nog tyda vilka alternativ som raddas upp när det gäller färger m.m. Annars får du nöja dig med det som redan är inskrivet.

<APPLET CODE="AnimText.class" WIDTH=275 HEIGHT=75>
<PARAM NAME=text VALUE="Annica Tiger">
<PARAM NAME=font VALUE=TimesRoman>
<PARAM NAME=type VALUE=1>
<PARAM NAME=min VALUE=10>
<PARAM NAME=max VALUE=28>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=white>
<PARAM NAME=fgcolor VALUE=red>
<PARAM NAME=naptime VALUE=50>
<PARAM NAME=align VALUE=center>
</APPLET>