Start |  Nätetikett  |  Abuse!  |  Skydd!  |  Anmäla?  |  Kvinnor på nätet  |  Kontakt!  |  Länkar

 

Nätetikett

Internet ägs av alla
Internet är ju globalt och ägs av ingen, så det finns inget ägaransvar. Att inte totalt kaos ;) råder beror på att de flesta följer den vedertagna netiquetten, nätetiketten. Det finns krafter som driver på att lagarna ska anpassas till det nya mediet. PUL är ett sådant exempel, huruvida den lagen fungerar är en annan femma. Varje internetleverantör har ofta egna regler och policyn för vad de accepterar, data-ansvariga likaså på företag. Som enskild användare bör du följa detta, samt använda ditt eget sunda förnuft.

Smileys och förkortningar
Begreppet nätetikett är ett paraply-begrepp, dvs det spänner sig över ett stort område. Många förknippar nätetikett med smileys och förkortningar. Dvs. hur man bäst kommunicerar med varandra via mail, news och irc. Det är viktigt att vara vänlig, ödmjuk och kortfattad. Var inte för snabb på avtryckaren, läs gärna igenom ditt mail eller inlägg en extra gång. Var sparsmakad med att använda STORA BOKSTÄVER för det kan uppfattas som om du SKRIKER.

Umgängesformer
Internet är anonymt. Man kan lätt invaggas i falsk trygghet att det inte spelar någon roll vad man gör eller inte gör. Många skaffar ett anonymt e-mailkonto och surfar via tjänster som garanterar anonymitet. Det är inget fel med det bara man inte utnyttjar den friheten till abuse, dvs olagliga aktiviteter eller trakasserier. Bete dig mot andra så som du själv vill bli bemött. Säg aldrig något på nätet som du inte skulle stå för ansikte mot ansikte. Bete dig på nätet som du beter dig i det vardagliga livet. Vi följer ju annars till mans de regler och förordningar som reglerar vårt samhälle. Att tro att man kan agera annorlunda på nätet utan att komma undan med det i längden är felaktigt.

Exempel på abuse
Direkt olämpligt är att syssla med mailbombning. Detta räknas som sabotage, då man både försöker djävlas med en person samt sabotera hela mailsystemet hos dennes ISP. Internetleverantörer ser mycket allvarligt på detta fenomen. Likaså att skicka oförskämda mail, skicka porrbilder eller på annat sätt trakassera någon via mail anses kränka den personliga integriteten. Likaså att försöka göra diverse dataintrång, hacka hemsidor eller gästböcker räknas till sabotage. Att spamma i news är inte heller lämligt, korspostning och inte heller att skicka kedjebrev. Att hålla en god samtalston i news är lika viktigt som att vara trevlig hemmavid mot grannen.

Skenbar anonymitet
Ett annat skäl att försöka följa den vedertagna nätetiketten är att man inte är så anonym som man kan tyckas tro. Din internetleverantör loggar när du kopplar upp och ner. Postdatorerna loggar när du skickar mail. När du kopplar upp dig mot irc eller en www-server loggas även där tidpunkten och vem som loggat på. Följer du nätetiketten så behöver du aldrig bry dig om det, då är det ingen som kollar. Men bryter du mot den och anmäls av någon så kan respektive operatör gå in i loggarna och följa upp en abuse-anmälan.

 
Hur berör PUL mig?
Du kan läsa mer om PUL (person-
uppgiftslagen) på www.pul.nu. För dig som hemsidessnickrare innebär det rent praktiskt att du inte ska publicera bilder på andra utan att fråga om lov. Du bör vara försiktig med att namnge andra människor i vissa situationer osv. För journalister och konstnärer gäller andra regler. Luddigt? Besök gärna Data-
inspektionens
hemsida (är tillsynsmyndighet och ska se till att lagen efterföljs). Men egna erfarenheter tyder att DI är ganska tandlös.

Nätetikett i korthet!
Det är så enkelt! Bete dig mot andra såsom du vill att de ska bete sig mot dig, både i verkliga livet och på nätet. Vänlighet föder vänlighet. En *smiley* för mycket är bättre än en för lite. Var hjälpsam mot nybörjare. Den du möter på vägen upp kan vara den du möter när du är på väg ned.