<-- Tillbaka *

Layout är inte allt
Jag tänkte inte diktera här HUR du ska layouta din sida. Smaken är som baken, delad. Det den ena gillar tycker den andre är fult osv. Det är innehållet som ska styra sidan. Layouten ska framhäva den och göra den smakfullt presenterad. Det spelar ingen roll hur mycket jobb du lägger ned på layouten och grafiken m.m om du inte har något vettigt att "fylla" sidan med. Nu har det blivit väldigt poppis med att ha egen hemsida. Små firmor dyker upp som svampar ur jorden och lovar guld och gröna sidor :). Se upp med dessa företag som lovar att göra din hemsida för 100 kronor sidan. Det säger sig självt att det är orimligt. Kvantitet och kvalite går inte hand i hand. Den som kallar sig själv web-designer kanske inte alls har den kunskap och erfarenhet som krävs för att designa och utforma en sida på ett korrekt och stilfullt sätt.

Utseende
När du är klar med din sida. Kollat kodningen och lagt upp den hos din ISP (internetleverantör). Be några vänner att besöka sidan och be dem vara brutalt ärliga. Säger alla att den är bra, funktionell och snygg kan du vara nöjd. Men får du konstruktiv kritik, lyssna på den och se om du inte kan åtgärda det. Vanliga misstag man gör, och misstag gör man det lovar jag ;), är att man valt en skrällig bakgrund som förtar intrycket av innehållet på sidan. Eller att man har för stor text samt använder bold, fetstil för mycket och ofta. Kör inte sidan rakt igen med font size="+3" eller fetstil rakt igenom. Då har du inga medel kvar till det du vill framhäva eller betona. Att köra <H3> rakt igenom är också fel. Rubriker används i samma syfte som t.ex Words formatmalls rubriker.

För mycket grafik
Din index-sida är ju ditt fönster mot världen oavsett om det är en personlig hemsida eller ett företags kommersiella sajt. Lassa inte på för mycket grafik så besökaren ledsnar innan ens sidan laddats in.
En bild på c.a 26 kB motsvarar c.a 16 sekunder via 14 400 modem, hälften för 28 800. En bild på c.a 80 kB motsvarar c.a 53 sekunder på ett 14 400 modem. Allting är relativt, ibland går det snabbare eller tar ännu längre tid. Det beror ju även på hur trafikerat "nätet" är just då vid inladdningstillfället. Men inte sitter jag i flera minuter bara för att vänta på att en sida ska behaga ladda in. Ha det i åtanke.

Justera grafik
HTML 2.0 var väl inte en web-designers dröm precis ;). Men med nya rekommendationen HTML 3.2 har det kommit till lite taggar och attribut som underlättar vid sidans design. Med style sheets kan du än mer styra och ställa lite mer som du vill ha det. Tabeller har blivit en bra hjälp för att styra bilder och text. Du kan även justera tabellen så att texten kommer bredvid ex. till höger. Se mer om detta under Tabeller. Bilder kan du också justera med hjälp av ex. align=right, se mer under Grafik Med hjälp av hspace och vspace i img-taggen kan du få "tomrum" horisontellt och vertikalt. Med hjälp av dottar, se Trix kan du också styra och ställa i din layout.

Fasta mått
Jag har nämnt att försiktighet bör tas när man anger fasta mått i tabeller, frames och nackdelen med för breda bilder. Varför? Jo, om man inte anger fasta mått så anpassar sig innehållet efter den skärmupplösning besökaren har. Med fasta mått menar jag mått angivna i pixels. Använder du procent så avses procent av skärmen ex. <table width="80%">. Jag vet inte om du tänkt på det. Vissa sidor lämnar tomrum vid sidan/sidorna i högre upplösning. Inte så snyggt kan tyckas. Ett exempel är Torget med sina fasta mått i tabellen i högerframen. I högre upplösning är allt liksom förskjutet till vänster och 40 procent av skärmen till höger är tom med gul bakgrund.

Undvik scrolling horisontellt
Ska du ha frames så visst kan du ha fast mått ex. till fönstret med loggan eller menyn så den alltid blir en viss storlek oberoende av skärmupplösning. Men lämna spelrum med resten ex. genom att koda 100,*. Tabeller med första kolumnen i fast mått fungerar bra om man inte anger fast width i table också. Breda bilder kan göra så att besökaren får scrolla för varje rad som han/hon ska läsa, ej populärt.

Rubriker
Underlätta för den informationssökande besökaren via informativa rubriker, se Text. Har du mycket text är det viktigt. Vid första besöket kanske man bara letar efter en sak och har inte tid att läsa igenom hela sidan. Men är sidan i sig välkodat och strukturerad så ökar chansen att sidan bokmärkes och besökaren återkommer.

Center
<CENTER> är en populär tagg. Men använd den med måtta. Det finns inte så många element som styr layouten i HTML, så missbruka inte de få som finns. Dessutom rent användarvänligt anses ex. vänsterställda rubriker vara bäst.

Tillgänglighet
När du jobbar med din layout och din kodning så försök göra den tillgänglig för så många som möjligt. Speciellt viktigt om det är en kommersiell sajt. Tabeller stöds inte av alla läsare än men är mycket vanligt layout-verktyg ute på internet. Frames är snyggt, men stöds ej av alla läsare än i större utsträckning än tabeller. Att begära att din besökare måste ladda ned en hop plug-ins för att se din sida är också orimligt. Gör en lättillgänglig och snygg "overall", se Trix. Återanvänd grafik för snabbare inladdning från besökarens cache. Ta hänsyn till de som har funktionshinder om möjligt. Använd alt i img-taggen för en beskrivande förklaring vad bilden betyder. Bra även för dem som har text-baserade läsare/eller stänger av sin grafik. Ha alternativa länkar till din image-map. Undvik att stapla <br> efter varandra. Dels är det inte korrekt kodning samt kan ej hanteras av alla läsare, använd pre-taggen istället. Undrar hur det låter i en taldator tro? Radbrytning, radbrytning, radbrytning, radbrytning ......

Kan förstås av alla
V Upp Ner H

Länkar
Jag har nämnt att man ska använda länkar. En sida utan länkar är nog ganska ovanlig. Men använd dem på rätt sätt. Ett vanligt "fel" är att var och varannan mening innehåller, klicka här:
Klicka här för att komma till index-sidan.
Istället för: Index-sidan... folk brukar fatta ;) att de ska klicka på länkad text. Bara ordet/orden ger en bra fingervisning vart det leder. Stressa inte besökaren genom att ha var och varannat ord länkat på sidan. Till slut vet de inte vad de ska välja.

Lite psykologi
Färger och färgkombinationer är laddade med budskap. Bakgrundsfärger kan faktiskt ha olika psykologiska effekter. Det kanske du hört talas om förut. Rött väcker aggressiva känslor och verkar tröttande. Blått och grönt verkar lugnande. Gult anses vara positivt, stimulerande för fantasin och kreativiteten.

Teckensnitt
Du kan ange font face="Comic Sans MS" men kan bara stilla bedja om att besökaren har det teckensnittet installerat på sin dator. En del gillar teckensnitt och har 100-tals men troligen har normal surfaren bara det som installerats av op.system och div. program. Kolla själv vad du har i font-mappen i Windows. Ett annat sätt om man vill ha ex. en rubrik i ett speciellt teckensnitt är att göra en gif-bild med texten i. Tänk bara på att använda kantutjäming för bästa resultat, speciellt om du tänkte göra bilden transparent sedan.

<-- Tillbaka