*

Hem

Grafik är snyggt
Grafik är roligt. Grafik är snyggt. Men med måtta, tänk på att varje bild du lägger till på sidan ökar dess inladdningstid. Även blaffiga bakgrunder tar tid att ladda in. Se i alla fall till att du även angett en bgcolor i body snarlik till färgen så blir inte kontrasten så stor vid inladdningen. Designa för flertalet, dvs den stora massan med 800 x 600, men se till att den även fungerar i 640 x 480.. Du bör känna till att en Mac utnyttjar ej hela skärmen likt en PC med maximerad arbetsyta. Bilder bör ej överstiga bredd 472 - 500 pixels. Filstorleken max 50 kB, helst mindre än så givetvis. Bildens upplösning ska vara kring 72 punkter per tum. Animerade (giffar) bilder ska vi inte ens tala om. De bör undvikas, ibland fyller de sitt syfte men var restriktiv. Lek lite med textfärg eller små färgade dottar, se under Trix.

GIF
Bildformat som gäller på webben är .gif och .jpg. GIF står för Graphics Interchange Format, gif87 och gif89, . Gif89 kan göras transparenta och med interlaced. Transparenta giffar ser ut som om de "flyter" på web-sidan (speciellt på färgade bakgrunder) då dess bakgrund gjorts transparent i ex. Lview och bara bilden/motivet syns. Se mer om detta under Grafik i guiden. Interlaced betyder att bilden laddas ned i omgångar om läsaren stödjer detta, ex. Netscape. Den som inte stödjer det behandlar bilden som "vanligt". Det ser ut som bilden växer fram. Man får en hum om hur den ser ut innan den har laddats in helt. Speciellt bra om bilden är en image-map, då kanske man inte behöver vänta tills hela bilden laddats in utan kan välja och klicka innan dess. Gif passar bra till logotyper, ikoner, linjer och andra enkla bilder. Eftersom gif max har 256 färger så bör detaljerade bilder/fotografier vara .jpg.

JPEG
JPEG, Joint Photographic Experts Group, med filändelsen .jpg är som jag nämde tidigare ett bättre alternativ ibland. Bilden blir " mycket packad" ja inte som du tror :), så man kan få ned filstorleken trots många färger. I bra bildbehandlingsprogram kan du påverka packningsgraden, the compression algorithm. Ibland kan man faktiskt tjäna på att omvandla en bild till .jpg rent storleksmässigt. Men har en bild få färger brukar valet falla på .gif. Tänk på att .jpg kan ej sparas interlaced och/eller inladdningstiden kan öka ändå fast filstorleken är något mindre då läsaren ska packa upp den komprimerade bilden först innan den visas på sidan. Även .jpg har kommit med en progressiv JPEG som laddar ned bilden likt Gif89, men bara nyare versioner av läsare kan hantera dessa bilder.

RGB
Red, green and blue - RGB. Så visas bilden på skärmen, enkelt uttryckt. Eller mer utförligt: En stor del av det synliga spektrumet kan återges genom att blanda tre baskomponenter av färgat ljus i olika proportioner och intensitet. Dessa komponenter kallas för primärfärger: röd, grön och blå (RGB). När de tre primärfärgerna överlappar varandra bildar de sekundärfärger: cyan, magenta och gul. RGB-modellen används för att tilldela ett intensitetsvärde till varje pixel mellan 0 (svart) till 255 (vitt) för var och en av RGB-komponenterna i en färgbild. Till exempel kan en klarröd färg ha ett R-värde på 246, ett G-värde på 20 och ett B-värde på 50. När värdena för alla tre komponenterna är lika blir resultatet en gråton. När värdet för alla komponenterna är 255 blir resultatet helt vitt och när alla komponenterna har värdet 0 blir resultatet helt svart. Mambo jambo....Enkelt uttryckt, färgerna numreras i tre grupper. 0 0 0 är svart så kan man bygga på med olika kombinationer till 255 255 255 som är vitt.

RGB-färgkarta
Vad har det med dina sidor att göra? Ja, det är en beskrivning på hur datorn behandlar och presenterar dina bilder. När du anger bakgrundsfärg och länkfärg använder du "#FF0000" (sexsiffrig hexadecimal kod) och inte kombinationerna ovan. Men i vissa java-applets anges via PARAM färger i RGB-kod eller i vissa Active X controller, så det kan vara bra att veta om detta. "#FF0000" = #RRGGBB, siffrorna 0 - 9 är det detsamma som i decimalsystemet. Men 10=A, 11=B osv. Sedan divideras värdet med 16, heltalet blir första siffran/bokstaven i gruppen. Decimaltalet multipliceras med 16 och ger andra siffran/bokstaven. Krångligt? Det tycker i alla fall jag. Här har du en RGB-färgkarta så slipper du räkna ut det själv. Bra va!

Pekfinger
En varning för allt för vilt experimenterande. Läsarna hanterar färgerna olika ibland och framför allt beror det på vilka inställningar besökaren har. En snygg bakgrundsfärg eller bild kan se fördjävlig ut i 256 färger rent ut sagt. Jag har själv råkat ut för det, då jag normalt har High Color (16 bitars) i mitt operativsystem. Kan du så kolla in dina sidor med 256 färgers inställning. Jag tänker inte gå in på hur du reducerar färger i ex. Photoshop. Har du licens för programmet :) har du säkert en manual. Paint Shop Pro har en ganska bra Help-file tycker jag. Synd bara att den inte är på svenska. Men nedan har jag listat några bra svenska och engelska sajter som kan ge mer kött på benen om du är intresserad.

Hem